VẾT HẰN TRÊN LƯNG NGỰA HOANG

*

Bạn đang xem: Vết hằn trên lưng ngựa hoang

chiến mã hoang như thế nào dẫm nát tơi bời Đồng cỏ nào xanh ngát sườn lưng trời con ngữa phi như điên loạn Giữa cánh đồng bên dưới cơn giông vị trên sống lưng cong oằn phần nhiều vết roi vẫn in hằn Một hôm chiến mã bỗng thấy thanh thản Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình Ân tình xuất hiện ra cùng với mình chiến mã hoang bỗng dưng thấy mơ Để quên phần lớn vết thù ngựa chiến hoang mong về tắm sông nhẫn nhục Giòng sông gặp ác mộng mát trong thơm ngọt con ngữa hoang quên thù oán thù căm từ nơi u tối về miền tươi đẹp Ngựa hoang về cho tới bến sông rồi tháo dỡ mở lòng ra với cõi đời nhưng đời ngựa hoang chết gục với trên sống lưng nó ôi Còn nguyên rất nhiều vết thù

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tai Nghe Beats Giá Bao Nhiêu, Tai Nghe Beats Giá Tốt Tháng 1, 2022

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.