\

Từ điển việt anh dịch nguyên câu

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: từ bỏ điển việt anh dịch nguyên câu


Bạn đang xem: Từ điển việt anh dịch nguyên câu

*

*

*

tự điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra trường đoản cú điển dễ dàng khi đọc văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, fan học rộng lớn biết những (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ bỏ điển diễn đạt
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : đồ vật tự tự điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ điển sản phẩm
main dictionary : từ bỏ điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

*

Xem thêm: Cách Chọn Camera Chống Trộm Gia Đình ? Nơi Bán Uy Tín? Lắp Đặt Camera Chống Trộm Wifi Chính Hãng Rẻ

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish