TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ ANH VIỆT

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển điện tử anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết đặt app ứng dụng từ điển trên Windows để tra từ điển thuận tiện khi gọi văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, tín đồ học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển auto
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : trường đoản cú điển laptop
descriptor dictionary : trường đoản cú điển trình bày
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : đồ vật tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích đúng theo
machine dictionary : từ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : tự điển chủ yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển chuyển vị
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

*

*

Xem thêm: Những Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Xoáy Nắp Chai Miền Bắc, Máy Xoáy Nắp Chai Bán Tự Động Sk

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish