\

Trà sữa truyền thống chai

Mô tả ngắn

cài Trà sữa truyền thống đóng chai 330ml sống đâu?
*

*

*

*

Giới thiệu Trà sữa truyền thống đóng chai 330ml

Trà sữa bao gồm vị ( chưa gồm topping)