\

Sách Kinh Thánh Tân Ước

Kinh Thánh Tân Ước là phần cuối của cục Kinh Thánh Công Giáo bao gồm 27 cuốn sách được viết và hoàn chỉnh bởi các Thánh Tông Đồ và cộng sự của các ngài, được hình thành trong nửa cuối cụ kỷ trước tiên sau biến cố Chúa Giáng Sinh.

Bạn đang xem: Sách kinh thánh tân ước

*
*

Mục lục khiếp Thánh Tân Ước

Nguyên văn theo phiên bản dịch của tập thể nhóm Các Giờ kinh Phụng Vụ. Phần audio vày Giu-se Định cùng Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.

01. Tin vui theo Thánh Mát-thêu02. Tin mừng theo Thánh Mác-cô03. Tin mừng theo Thánh Lu-ca04. Tin mừng theo Thánh Gio-an05. Sách Công Vụ Tông Đồ06. Thư gởi tín hữu Rô-ma07. Thư 1 giữ hộ tín hữu Cô-rin-tô08. Thư 2 nhờ cất hộ tín hữu Cô-rin-tô09. Thư nhờ cất hộ tín hữu Ga-lát10. Thư giữ hộ tín hữu Ê-phê-xô11. Thư nhờ cất hộ tín hữu Phi-líp-phê12. Thư nhờ cất hộ tín hữu Cô-lô-xê13. Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca14. Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca15. Thư 1 giữ hộ ông Ti-mô-thê16. Thư 2 giữ hộ ông Ti-mô-thê17. Thư gởi ông Ti-tô18. Thư gởi ông Phi-lê-môn19. Thư giữ hộ tín hữu Do-thái20. Thư của Thánh Gia-cô-bê21. Thư 1 của Thánh Phê-rô22. Thư 2 của Thánh Phê-rô23. Thư 1 của Thánh Gio-an24. Thư 2 của Thánh Gio-an25. Thư 3 của Thánh Gio-an26. Thư của Thánh Giu-đa27. Sách Khải Huyền

Nội Dung kinh Thánh Tân Ước

Nội dung của Tân Ước nói đến tình yêu thương của Thiên Chúa với bé người, về bài toán Ngài thiết lập cấu hình giao ước bắt đầu và mãi mãi cùng lời hứa hẹn cứu độ được triển khai một cách trọn vẹn qua cuộc sống Đức Giê-su Ki-tô. Tân Ước cũng cho họ biết sự hình thành và cải tiến và phát triển bước đầu của Giáo Hội đạo gia tô và phần nhiều sự khiếu nại được tiên báo về thời kỳ cuối cùng tới ngày Chúa quang quẻ lâm.

Xem thêm: Hình Ảnh Đồng Hồ Thông Minh Mà Bạn Cần Biết, Đồng Hồ Thông Minh

Bốn sách tin tốt nói riêng cùng Kinh Thánh Tân Ước nói tầm thường đóng vai trò vô cùng đặc trưng đối với Giáo Hội, là cơ sở hình thành, cải tiến và phát triển và triển khai xong Đức Tin Công Giáo. Hãy xem thêm Tân Ước với trọng tâm hồn rộng mở với trái tim với tình yêu thương thương, để thấy được con phố đi, ánh sáng sống động cho cuộc đời mỗi bọn chúng ta.