\

Sách giáo khoa sinh học 10

Sách Giáo Khoa Sinh học tập Lớp 10 được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo biên soạn và phạt hành. Sách gồm bố phần: ra mắt chung về quả đât sống, Sinh học tế bào với Sinh học tập vi sinh vật hỗ trợ đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học tập …


Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 10

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU bình thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức triển khai của thế giới sốngBài 2. Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Các nguyên tố hóa học cùng nướcBài 4. Cacbohiđrat cùng lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề soát sổ 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển những chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản teo nguyên sinhĐề kiểm soát 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀOBài 13. Khái quát về tích điện và gửi hóa vật dụng chấtBài 14. Enzim cùng vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa đồ vật chấtBài 15. Thực hành: một vài thí nghiệm về enzimBài 16. Thở tế bàoBài 17. Quang quẻ hợpĐề bình chọn 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quy trình nguyên phânBài 19. Sút phânBài 20. Thực hành: quan lại sát các kì của nguyên phân trên tiêu bạn dạng rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề đánh giá 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10

Xem thêm: Aritaum Fresh Power Essence Pouch Pack Is The Best $1 You'Ll Spend All Day

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, gửi hóa vật hóa học và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quy trình tổng hợp với phân giải những chất sinh hoạt vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic cùng lacticĐề chất vấn 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vậtBài 26. Chế tác của vi sinh vậtBài 27. Các yếu tố tác động đến phát triển của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan liêu sát một số vi sinh vậtĐề bình chọn 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. Virus VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Kết cấu các các loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 31. Virut tạo bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Dịch truyền nhiễm với miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề khám nghiệm 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10