PHẬT NÓI KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

*

*

Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện phái mạnh tín cô bé ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi fan thảy điều được Phúc Lạc an toàn trong sự chở bít của mười phương Tam Bảo thuộc đức Quán thế Âm Bồ-tát.

Bạn đang xem: Phật nói kinh nhân quả ba đời


*
Yahoo
*
Skype
*
*
Truy cập :
*
Đang Online :

Phật nói khiếp Nhân Quả tía Đời

Dịch giả: HT: phù hợp Thiền Tâm

Một hôm, Tôn đưa A Nan Đà, ngơi nghỉ trên hội Linh Sơn cùng rất một ngàn nhì trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.Khi ấy A Nan Đà tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh cha vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư say đắm Ca Mâu Ni vậy Tôn rằng:- Bạch cầm cố Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh sống cõi phái nam Diêm Phù Đề, các kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không tồn tại tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, rẻ hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày liền kề sinh hại mạng, cho tới nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Vày nhân duyên trái báo gì khiến cho nên như thế?Cúi xin đức gắng Tôn tự bi, vì chưng chúng con giải thích mọi sự việc.Phật bảo A Nan cùng những đại đệ tử: "Lành thay! Lành thay! những ông hãy lắng nghe! Ta vẫn vì các ông mà giải thích rành rẽ."Tất cả nam phụ nữ ở nỗ lực gian phú quý hay nghèo hèn, chịu khổ hết sức hoặc hưởng trọn phước vô lượng đều vày nhân duyên từ đời trước nhưng cảm quả báo.Cho nên tất cả chúng sinh, trước đề nghị hiếu kính cha mẹ, kế đó bắt buộc tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên quăng quật giới giáp mà phóng sanh, với thứ tư cần ăn uống chay, cha thí mới rất có thể gieo tương đương ruộng phước về sau.Phật ngay thức thì nói bài kệ nhân trái rằng:Giàu sang trọng đều vị mạngĐời trước gồm tu nhânAi thọ trì gớm nầy,Đời đời hưởng trọn phước lộc.Thiện nam, tín nữ giới nghe ta nói:Suy nhớ khiếp Nhân Quả cha Đời,Nhân quả ba đời vấn đề chẳng nhỏ,Phật nói lời thật chớ chê khinh.1. Đời nay làm cho quan vày nhân gì?Kiếp trước quà ròng thếp tượng PhậtĐời ni hưởng vị nhân xưaĐai vàng, áo tía, mong nơi Phật.Vàng chỉnh tề Phật, nghiêm túc mình.Làm đẹp Như Lai, đẹp mắt tự thân.Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,Không tu, phước ấy tới từ đâu?2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu vì chưng nhân gì?Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.4. Có ăn, bao gồm mặc vị nhân gì?Xưa góp kẻ nghèo cho ăn uống uống.5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?Kiếp trước một nửa ko xả thí.6. Lầu cao nhà to do nhân gì?Xưa lên chùa am bái thí gạo.7. Phước lộc không thiếu cho nhân gì?Xưa lập miếu am đựng nhà đuối (1)8. Tướng mạo mạo xinh đẹp bởi vì nhân gì?Đời trước hoa tươi cúng nhịn nhường Phật.9. Logic trí tuệ vì chưng nhân gì?Kiếp trước ăn chay, hay niệm Phật.10. Fan thấy vui lòng do nhân gì?Xưa kết hôn lành thuộc đại chúng.11. ông xã vợ bền vững do nhân gì?Đời trước tràng phan nghiêm thờ Phật.12. Phụ huynh song toàn vày nhân gì?Đời trước kính trọng fan cô độc.13. Không phụ vương mất mẹ do nhân gì?Kiếp trước là bạn đánh mồi nhử chim.14. Bé cháu đông nhiều vì nhân gì?Đời trước mở lồng thả chim thú.15. Nuôi nhỏ không được bởi vì nhân gì?Xưa sinh đàn bà dìm cho chết (2).16. Đời nay không nhỏ do nhân gì?Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. (hoa biết nói)17. Đời nay sống lâu vị nhân gì?Kiếp trước sở hữu vật phóng sinh nhiều.18. Đời nay mạng yểu vì nhân gì?Kiếp trước bửa thịt giết bọn chúng sinh.19. Đời nay không bà xã do nhân gì?Kiếp trước tham vấn gian vk người.20. Đời nay ở góa vị nhân gì?Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.21. Làm cho thân tôi đòi vì chưng nhân gì?Kiếp trước quên ơn thuộc phụ nghĩa.22. Đời nay mắt sáng do nhân gì?Kiếp trước bái dầu đốt đèn Phật.23. Đời nay đui mù mù vì chưng nhân gì?Kiếp trước đi đường chẳng phân minh.24. Môi miệng sứt thiếu vày nhân gì?Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.25. Đời ni câm điếc do nhân gì?Xưa từng ác cảm mắng cha mẹ.26. Đời nay sống lưng gù vì nhân gì?Kiếp trước chê cười người lễ Phật.27. Tay bị cong quẹo do nhân gì?Đời trước hồ hết là bạn tạo nghiệp.28. Chân bị teo rút vày nhân gì?Kiếp trước chống đường đánh chiếm người.29. Làm cho thân trâu ngựa chiến do nhân gì?Xưa thiếu hụt nợ tín đồ không chịu trả.30. Đọa làm heo chó vì nhân gì?Kiếp trước lừa gạt phỉnh sợ người.31. Đời nay nhiều bệnh dịch do nhân gì?Xưa rước rượi giết bày bái Phật.32. Đời ni không bệnh do nhân gì?Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.33. Hằng bị lao tù bởi vì nhân gì?Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.34. Đời nay bị tiêu diệt đói vày nhân gì?Kiếp trước thường che hang rắn chuột.35. Bị dung dịch độc chết vị nhân gì?Kiếp trước dăng lưới sát hại cá.36. Nổi trôi cơ khổ bởi vì nhân gì?Ác trung khu lấn hiếp đáp mưu sợ hãi người.37. Đời nay lùn nhỏ bé do nhân gì?Kiếp trước xem Kinh nhằm dưới đất. (3)38. Nay thường thổ huyết bởi vì nhân gì?Xưa ăn thịt rồi đi tụng Kinh. (4)39. Đời nay lẩn thẩn điếc bởi vì nhân gì?Kiếp trước tụng tởm chẳng lắng nghe.40. Ghẻ lác phong điên vì chưng nhân gì?Xông khá thịt cá trước bàn Phật.41. Thân nặng mùi hôi vị nhân gì?Xưa bán mùi thơm trọn dối gian.42. Đời nay chết treo vì chưng nhân gì?Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.43. Quan lại quả, cô độc vày nhân gì?Xưa thường ghen ghét hiềm mắng người.44. Sét đánh lửa thiêu vì nhân gì?Cân non, giạ thiếu thốn lòng gian xảo.45. Rắn cắn cọp nạp năng lượng do nhân gì?Kiếp trước khiến oan chế tác đối đầu.Muôn bài toán mình làm lại mình chịuThọ khổ địa ngục ân oán trách ai?Đừng nói nhân quả fan không thấy.Xa trả bé cháu, ngay gần trả mình.Chỉ chú ý trước mắt bạn hưởng phước.Sẽ tin tía thí với trì trai.Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả.Đời này tu tích nhằm về sau.Nếu ai diệt báng tởm Nhân QuảKiếp sau đọa lạc mất thân người.Kẻ nào thọ trì khiếp Nhân QuảChư Phật, bồ Tát đều chứng minhKẻ nào biên chép Kinh Nhân Quả,Truyền đời tu học, đạo đơn vị hưng.Ai nhưng mà mang nhóm Kinh Nhân Quả,Tai hung, hoạnh họa chẳng vào thân.Nếu người giảng nói gớm Nhân Quả,Đời đời kiếp kiếp được thông minh.Kẻ nào chủ xướng Kinh Nhân QuảĐời sau người thấy sinh cung kínhNgười nào ấn tống kinh Nhân QuảKiếp sau sẽ tiến hành thân Đế Vương.Theo ghê Nhân trái hỏi đời trướcChính sự thọ tận hưởng của đời nay.Theo khiếp Nhân trái hỏi đời sauChính sự tạo nhân của kiếp này.Nếu như nhân quả ko cảm ứng,Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?Người như thế nào tin sâu kinh Nhân Quả,Đồng sinh tây thiên cõi cực Lạc.Nhân quả cha đời nói không hếtThiên long chẳng quăng quật ý bạn lành.Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn,Nhân tu tuy một, hưởng trọn muôn ngàn.Gởi kho bền bỉ không hư mất, (5)Nhiều đời lâu dụng phước vô cùng.Muốn biết nhân đời trướcXem sự hưởng trọn đời nầy.Muốn biết trái đời sauXem vấn đề làm kiếp nầy.

BÁT NHÃ TÂM KINH

Ma Ha chén Nhã bố La Mật Đa tâm Kinh.

Quán từ bỏ Tại tình nhân Tát hành thâm chén Nhã cha La Mật Đa thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.Xá Lợi Tử! sắc bất dị không, không bất dị Sắc, sắc đẹp tức thị Không, không tức thị Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức khử phục như thị.Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng! Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị núm không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô Nhãn Giới, nãi chí vô Ý Thức Giới; vô Vô Minh, diệc vô Vô Minh tận; nãi chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí, diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, người yêu Đề Tát Đỏa y bát Nhã ba La Mật Đa cố, vai trung phong vô tai ác ngại, vô quái hổ thẹn cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu vãn cánh Niết Bàn. Tam chũm chư Phật y bát Nhã cha La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam bồ Đề. Rứa tri bát Nhã tía La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ độc nhất vô nhị thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Ráng thuyết chén bát Nhã bố La Mật Đa chú. Tức thuyết chú viết: "Yết đế, Yết đế, cha la yết đế, cha la tăng yết đế, nhân tình đề, tát bà ha." ( 3 lần)

TÁN PHẬT

Đại Từ, Đại bi lụy chúng sanhĐại Hỷ, đại Xả cứu vớt muôn loàiTướng xuất sắc chói sáng sủa tự trang nghiêmĐệ tử chí tâm quy mạng lễ.Nam tế bào Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần)Nam mô A Di Đà Phật. ( 3 lần)Nam mô Dược Sư lưu lại Ly quang Vương Phật. ( 3 lần)Nam tế bào Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. ( 3 lần)Nam tế bào Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát. ( 3 lần)Nam tế bào Đại Hạnh Phổ Hiền người yêu Tát. ( 3 lần)Nam mô Đại Bi Quán ráng Âm ý trung nhân Tát. ( 3 lần)Nam mô Đại cố kỉnh Chí người thương Tát. ( 3 lần)Nam tế bào Đại Nguyện Địa Tạng Vương người yêu Tát. ( 3 lần)Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật người thương Tát. ( 3 lần)

VÃNG sinh QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN:

Nam tế bào a di nhiều bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ, nhiều điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tỳ ca lan đế. A di rị nhiều tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ ta bà ha. ( 3 lần)

SÁM HỐI

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp,Đều vày vô thỉ tham, sân, si,Từ thân, miệng, ý vạc sanh ra,Đệ tử thảy gần như xin sám hối.Nam mô ước Sám ăn năn Bồ Tát. ( 3 lần)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN:

Ly bà ly bà đế, mong ha cầu ha đế, Đà la ni đế, Ny ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha. ( 3 lần)

Cúi đầu quy y phép sơn Tất ĐếThành trung tâm đảnh lễ đấng Thất Cu ChiĐệ tử xưng tán đức Đại chuẩn ĐềNguyện Đức tự Bi xót thương nhân hộ.

CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚNam tế bào tát nhiều nẫm, Tam miệu Tam người thương đề, cu bỏ ra nẫm, đát điệt tha. Án chiết lệ, công ty lệ chuẩn chỉnh đề, ta bà ha. ( 7 lần)

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt già vạc đế, bệ gần kề xã, lu lô tịch lưu lại ly, chưng lặc bà, hát ra xà dã. Đát tha yết nhiều da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột nhiều da, đát điệt tha. Án bệ gần kề thệ, bệ gần kề thệ, bệ gần cạnh xã, tam một yết đế, tóa ha. ( 3 lần)

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sanh ko số lượng,Thề nguyện phần lớn độ khắp.Phiền óc không thuộc tận,Thề nguyện đều hoàn thành sạch.Pháp môn không kể xiết,Thề nguyện số đông tu học.Phật Đạo không gì hơn,Thề nguyện được viên thành.

Nam tế bào Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần)

SÁM HỐI NGUYỆN

Cúi đầu đảnh lễ Như Lai,Chứng minh đệ tử ngày này phát nguyền.Con xin rước dạ chí thiền,Thành trung khu sám ân hận nghiệp khiên sẽ làm.Bởi xưa chưa rõ dạ phàm,Nên chi kết sinh sản dây oan cõi trần,Gây ra tội ác vô ngần,Luân hồi trả trái lắm phần đớn đau,Vào sinh ra tử đang lâu,Dấn thân lao khổ gẫm âu cực nhọc lường,Xuống lên ba cõi sáu đường,Đền bù với rất nhiều vết yêu quý lỗi lầm,Trả vay mượn vay trả trầm luân,Gian nan gian nan vô ngần vô biên,Cũng do nghiệp báo oan khiên,Do mình kết sản xuất triền miên nối đời,Nếu nay chẳng biết quy hồi,Ắt thời cạnh tranh tránh khuất kiếp sau,Vậy nhỏ thi lễ cúi đầu,Chí thành sám ân hận nguyện cầu nạp năng lượng năn,Như xưa gồm phạm điều răn,Gây yêu cầu tội lỗi nhố nhăng đau lòng,Thì nay gan ruột ân cần,Chuyên lo tu luyện chuộc phần tội xưa,Bao nhiêu nguyện quấy xin chừa,Bao nhiêu điều thiện sớm trưa phụng hành,Ngày tối giữ dạ sắt đinh,Trau dồi đạo đức nghề nghiệp Sử gớm bền lòng,Nguyện thân thoát khỏi bụi hồng,Muối dưa chay lạt nhiệt lòng say sưa,Tỉnh hồn chuông mau chóng mõ trưa,Nguyện tâm ra khỏi nắng mưa cõi trần,Xin nhờ vào Tam Bảo ai lân,Từ bi tin vui xả thi ân dắt dìu,Nay bé tỉnh biết số đông điều,Thế gian là khổ, nghiệp chiêu vày mình,Từ ni nguyện ngừng sự tình,Say sưa ảo hình ảnh mến hình mộng du,Bền lòng giữ chặt điều tu,Thề không không đúng lạc tuy vậy gian nan,Chí trung ương vững dạ bền gan,Nguyện ko cảm kích thế gian mộng đời.Nguyện xa bể khổ đùa vơi,Nguyện thành Phật đạo mang đến nơi mãn nguyền,Nguyện cùng cắt đứt dây duyên,Nguyện rằng xong khỏi oan khiên kéo dời.Lòng không si mê sự đời,Chuyên đề xuất tu niệm chẳng tránh một khi,Dứt điều luyến ái mê si,Noi gương bác bỏ ái, trường đoản cú bi trau lòng,Sửa vai trung phong như đóa liên hồng,Luôn luôn trong sạch mát thoát vòng lây nhiễm ô,Chí thành miệng niệm nam mô,Nguyện lòng con được tính vô trả toàn,Nguyện về địa điểm cõi Lạc bang,Nguyện cho thoát khỏi những đường tử sanh,Cúi nhờ chư Phật hội chứng minh,Bao lời sám ân hận con xin nguyện cầu.Nam mô té Sư thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần)

Kệ Kiết Thính Chúng

Chư Thiên, A Tu LaVà Dược Xoa vân vân,Ai cho nghe Phật Pháp,Tất cả hãy không còn lòng,Hộ trì Phật Pháp ấy,Làm cho vĩnh cửu mãi,Bằng bí quyết thường tinh tấn,Thực hành lời Phật dạy.Những người dân có đức tin,Đến phía trên nghe Phật Pháp.Hoặc ở cùng bề mặt đất,Hoặc ở trong ko gian,Với thế giới loài người,Hãy thường hành trường đoản cú tâm,Bản thân thì ngày đêm,Sống đúng cùng với Phật Pháp.Nguyện cầu hầu như thế giới,Luôn luôn luôn được lặng ổn,Bằng bí quyết phước cùng trí,Đều đem làm lợi người,Để từng nào vọng nghiệp,Đều được đánh tan cả,Siêu thoát đa số khổ đau,Qui về Đại Niết Bàn.Hãy xoa khắp cơ thể,Bằng hương thơm giữ Giới,Lại mặc mang đến cơ thể,Bằng y phục Thiền Định,Rồi trang điểm tất cả,Bằng nhành hoa Tuệ Giác,Thì bất cứ ở đâu,Cũng hay được an lạc.

Nam tế bào Hộ Pháp Chư Tôn người yêu Tát Ma Ha Tát.

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức khó nghĩ lường,Vô biên chiến thắng phước các hồi hướng,Khắp nguyện bọn chúng sanh vào pháp giới,Đều được vãng sanh về rất Lạc.Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,Nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ,Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,Kiếp kiếp thường xuyên tu ý trung nhân Tát Đạo.Nguyện sanh rất Lạc, cảnh Tây Phương,Chín phẩm Hoa Sen là phụ vương mẹ,Hoa nở thấy Phật, hội chứng Vô Sanh,Bồ Tát Bất Thối là bạn hữu.

Xem thêm: Cách Cúng Sao Thái Bạch Cúng Ngày Nào, Văn Khấn Cúng Lễ Sao Giải Hạn Sao Thái Bạch 2022

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phân phát lòng Vô Thượng. ( 1 lần)Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ tởm tạng, trí huệ như biển. ( 1 lần)Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, không còn thảy không ngại. ( 1 lần)

HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức nầy,Hướng về mọi tất cả,Đệ tử và bọn chúng sanh,Đều trọn thành Phật Đạo.

Chú Thích: khiếp Nhân Quả cha Đời

(1) công ty dưỡng Lão, cô nhi.(2) Thuở xưa từ bỏ Ấn Độ, cho đến Trung Hoa, những nhà nghèo sinh nhỏ nhiều nuôi ko kham yêu cầu dìm cho chết bớt phụ nữ lúc new sinh ra.(3) Ngồi dưới khu đất xem kinh, đề nghị để gớm trên một cái bệ, khinh mạn cũng chính là nhân của tướng mạo lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của tướng cao hơn.(4) Ăn mặn rồi mong tụng kinh, cần súc miệng rửa tay, rửa mồm sạch, cùng tụng chú như sau. Vớ được thanh tịnh không tội lỗi: Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Um Soa trộn Va Suýt Đà, sạt và đạt ma, soa phạ va suýt đa hàm (7 biến) Aum! Syabhava sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma.(5) gởi kho đây không phải đốt giấy chi phí vàng bạc gởi vào kho, mà lại ý nói chi phí của trần thế không bền, khi bị tiêu diệt rồi phải bỏ lại tất cả. Chỉ tất cả tu phước làm lành nạp năng lượng chay, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật, là kho.Nam mô Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni Phật