Lục Tự Đại Minh Thần Chú

Chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho vai trung phong đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của quán Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay quan liêu Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong hình thức Báo thân, và chân ngôn của Ngài được tôn kính là tinh túy tình cảm thương cùng lòng bi mẫn vô điều kiện của chư Phật với hữu tình bọn chúng sinh.

Bạn đang xem: Lục tự đại minh thần chú

Nếu Thượng sư Liên Hoa Sinh là bậc Thượng sư quan liêu trọng nhất vào truyền thống Kim Cương thừa, thì tiệm Tự Tại là vị Phật Bảo hộ quan liêu trọng nhất đến hành giả Kim Cương thừa. Chân ngôn Lục Tự đại minh “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho lòng bi mẫn của Phật đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả Phật tử, từ lứa trẻ thơ đến những bậc cao cả được trưởng dưỡng theo truyền thống Kim Cương thừa.

Theo kinh điển Đại thừa, thiết yếu đức quan Âm đã cúng dàng lên đức Phật câu chân ngôn Lục tự Đại Minh này, và đức Phật trở lại giao phó cho ngài Phật sự cao tay là cứu giúp tất cả bọn chúng sinh bay khỏi những khổ nạn trên bé đường tiến đến giác ngộ. Vào thời gian ấy, chư thiên tung hoa xuống tán thán ca ngợi các ngài, trái đất chấn động, cùng không trung vang lên âm thanh OM MANI PADME HUNG SHRI.

*
(Kinh luân cầu nguyện được khắc Lục Tự Đại Minh chân ngôn)

Trong Mật điển dạy rằng: chân ngôn đại bi Lục tự là hiện thân tinh túy trung tâm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của Ngũ bộ Phật với tinh túy trì giữ túng bấn mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh hoa trong từng chủng tử của sáu chủng tử chân ngôn, là phẩm hạnh cha la mật tuyệt hảo và là cội nguồn của hết thảy chư Phật, cội nguồn của tất cả thành tựu, đem lại phúc lợi và an yên cho tất cả bọn chúng sinh và là bé đường giác ngộ và giải thoát. Chỉ nhờ tu tập trì niệm sáu chữ chân ngôn này (là khẩu giác ngộ khôn xiết việt tinh túy của hết thảy những pháp) hành giả gồm thể đạt được quả vị Vô học cùng trở thành bậc giải thoát hướng dẫn bọn chúng sinh. Mặc dù một lần được nghe chân ngôn này vào lúc chết, chủng loại kiến và những động vật sẽ thoát khỏi thân nghiệp báo cùng tái sinh vào cõi Tịnh độ. Việc trì niệm sáu chữ chân ngôn này, giống như mặt trời tỏa chiếu trên núi tuyết, sẽ khiến tất cả nghiệp xấu và chướng ngại nhưng hành giả đã tích lũy từ vô thủy trong luân hồi được tịnh hóa và tiêu trừ, đến tích tắc lâm tầm thường sẽ được vãng sinh vào cảnh giới Tịnh độ. Thiền định về chân ngôn này hành giả bao gồm thể đạt được tam học Văn, Tư, Tu. Tất cả những pháp sẽ xuất hiện là Pháp thân với cánh cửa kho báu công hạnh lợi ích bọn chúng sinh sẽ được rộng mở. Hành trì chân ngôn này sẽ góp hành giả ko bị trôi dạt nơi cánh cửa tái sinh của lục đạo luân hồi với sẽ đạt được quả vị bố la mật, đồng thời tịnh hóa tất cả nghiệp nhiễm ô, phiền não đau khổ, những thói thân quen tập khí xấu và chuyển hóa tất cả hiện tướng bên ngoài thành cảnh giới Tịnh độ của Tam thân. Bởi vậy, công đức trì tụng chân ngôn Đại bi Lục tự đại minh là không thể đo lường với nghĩ bàn.

*

Chân ngôn túng bấn mật “OM MANI PADME HUNG” là hiện thân tất cả năng lực từ bi, trí tuệ và công hạnh của đức quan liêu Âm tôn quý, ngài chính là hiện thân bi mẫn của tất cả chư Phật. Chữ chủng tử “OM”, sắc trắng có mặt từ sự hiển bày của năm trí tuệ Phật, là chủng tử hợp nhất tất cả phẩm hạnh và là tinh túy Thiền định bố la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả phiền óc của sự kiêu ngạo, gồm thể giải bay được sự đau khổ của chư Thiên là chiếc chết cùng sự đọa lạc. Những sự đau khổ trong cõi chư Thiên bất khả phân với thân với công hạnh của Shatakratu, Đức Phật hiện thân cứu độ cõi chư Thiên. Chữ OM là sự phản chiếu của trí tuệ bình đẳng, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến nam giới phương Tịnh độ, cảnh giới vinh quang và khiến họ thành tựu được sắc thân Phật Bảo Sinh.

Chữ “MA”, sắc xanh lục xuất hiện bày tỏ lòng bi mẫn, lòng từ bi vô lượng của Đức quan tiền Âm cao quý hướng về tất cả chúng sinh, là chữ chủng tử của công hạnh cùng là tự tính Nhẫn nhục tía la mật. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân cùng quả phiền óc của sự ganh ghét đố kị. Trên thực tế, sự đau khổ của cõi Trời Atula đều phát sinh từ những ghen tuông tỵ, hiếu chiến cùng sân hận. Những đau khổ này bất khả phân với thân với công hạnh của Vemachit, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Atula ghen tuông tỵ. Chữ “MA” là hiện thân của trí tuệ Bất không Thành Tựu, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến cõi Bắc phương Tịnh độ, nơi mọi công hạnh viên mãn và khiến họ chứng đạt thân Phật Bất không Thành Tựu.

*
(Bảng luân hồi)

Chữ “NI”, màu rubi xuất hiện từ sự hiển bày của tất cả pháp giới cùng lòng từ bi vô tác diệu lực của Đức quan liêu Âm, là chữ chủng tử biến sự luân hồi điên đảo thành pháp giới Niết bàn nhất như, là trí tuệ Kim Cương hợp nhất của thân - khẩu - ý những công hạnh. Chủng tử NI là tự tính Trì giới cha la mật, chữ này tịnh hóa sự ô nhiễm vô minh nhị nguyên, thuộc tất cả nghiệp quả của phiền óc trên bốn cái sông lớn đau khổ của cõi Người là sinh, già, bệnh, chết. Sự đau khổ này bất khả phân với thân với công hạnh của đức Phật say đắm Ca Mâu Ni, Đức Phật hiện thân cứu độ loại Người. Chữ NI này tỏa rạng trí tuệ, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu cõi luân hồi đến cảnh giới Tịnh độ Sắc Cứu Kính Thiên, cõi Kim Cương Giới thanh tịnh hoàn hảo với khiến bọn chúng sinh thành tựu thân Phật thứ sáu Vajradhara (Đức Phật Kim Cương Tổng Trì).

Chữ “PAD”, sắc xanh dương tự hiển bày từ bình đẳng xả vô lượng, lòng từ bi của Đức quan liêu Âm tôn quý, ko phải là lòng từ ái kiến thiên vị, chữ chủng tử này là thân với là tự tính vô cùng việt của Trí tuệ cha la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả nhân, quả của vô minh phiền não, một cách cụ thể đó là những khổ đau của chủng loại súc sinh ngớ ngẩn si, đần độn và nô lệ. Sự khổ đau này bất khả phân với công hạnh của đức Dhuvasimha, Đức Phật hiện thân cứu độ loại Súc sinh. Chữ chủng tử PAD này tỏa rạng từ Pháp giới thể tánh trí, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu đạo chúng sinh đến cõi Trung phương Tịnh độ với giúp họ chứng đạt thân Phật Tỳ lư giá chỉ Na.

*

Chữ “ME”, sắc đỏ tự hiển bày từ sự hỷ lạc vô lượng trong thâm tâm từ bi của Đức quan lại Âm tôn quý, là tất cả pháp bình đẳng, là chủng tử của khẩu cùng là tự tính Bố thí ba la mật. Chữ “ME” này tịnh hóa được tất cả nhân với quả phiền óc đau khổ sự đau khổ của chủng loại Ngạ quỷ sống vào đói khát triền miên. Sự đau khổ này bất khả phân với công hạnh của đức Phật Vajlamukha, đức Phật hiện thân cứu loài quỷ đói. Chữ “ME” toả chiếu trí tuệ Diệu Quan ngay cạnh Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến Tây phương Tịnh độ với giúp họ chứng đạt được thân Phật A Di Đà.

Chữ “HUNG” xuất hiện từ sự hiển bày lòng từ bi vô lượng trong lòng từ bi của đức quan lại Âm tôn quý. Ngài hộ trì, nâng đỡ tất cả bọn chúng sinh như bé đỏ của mình. Đây là chữ chủng tử của tâm, tự tính của Trí tuệ cha la mật cực kỳ việt. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân với quả của đau khổ sảnh giận nhị nguyên, một giải pháp cụ thể đó là sự đau khổ của bọn chúng sinh trong cõi Địa ngục chịu thống khổ đọa đầy bởi nhì thái cực nóng và lạnh. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và các công hạnh của Dhamaraja, Đức Phật hiện thân cứu độ chúng sinh Địa ngục. Chữ “HUNG” tỏa sáng sủa của trí tuệ của Đại Viên Kính Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến cõi Tịnh độ Đại Hỷ lạc chân thật và giúp họ thành tựu thân Phật A Súc Bệ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Báo Cáo Tài Chính Là Gì? Cách Lập Và Đọc Bctc? Cách Lập Và Đọc Bctc

*
(Thangka Ngũ trí Như Lai)

Như vậy, việc trì tụng chân ngôn không chỉ lợi ích nhỏ hẹp cho bản thân hành giả, mà lại tất cả năng lượng và công hạnh vô hạn của sáu chữ chủng tử Đại minh Vương chân ngôn này chấn động sáu cõi bọn chúng sinh, từ tận thuộc của cõi luân hồi phiền não giải thoát bọn chúng sinh bay khỏi đau khổ, sợ hãi. Hành giả nên trì tụng Chân ngôn này càng thọ càng tốt trong số thời khóa tu.