\

Lịch sử ngày 20 tháng 11

*

Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng ở Hàng Than (Hà Nội), 1958. Ảnh tư liệu.

Bạn đang xem: Lịch sử ngày 20 tháng 11

Tháng 7/1946, lhq tế những công đoàn giáo dục được thành lập (Fesdesration International Syndicat de l’enseignement) viết tắt là "FISE", trụ sở để tại Paris.

Năm 1949, tại họp báo hội nghị Vacxava, FISE gây ra một bạn dạng "Hiến chương các nhà giáo" bao gồm 15 chương trong số ấy có một vài nội dung đa số là:

Đấu tranh chống lại mọi cách nhìn và cách thức giáo dục không tân tiến phản động, phản nghịch dân chủ, phản công nghệ của nền giáo dục và đào tạo phong kiến, tứ sản, nhằm mục tiêu xây dựng nền giáo dục và đào tạo tiến bộ, dân chủ, khoa học.

Đấu tranh thủ tiêu chế độ bạc đãi, coi thường nghề dạy học, đảm bảo những quyền hạn vật hóa học và tinh thần chính đáng của nhà giáo.

Quy định một vài điều so với các bên giáo, đặc biệt coi trọng đặc thù nhân văn của nghề dạy học và cách thức dạy học tiên tiến.

Tháng 8/1954, tổ chức công đoàn những nhà giáo hiện đại và cách mạng trên thế giới mà nòng cốt là các nhà giáo ở các nước XHCN, đang nhất trí thông qua phiên bản “Hiến chương các nhà giáo”.

Việc tổ chức triển khai Ngày thế giới Hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm sẽ sớm biến chuyển ngày hội truyền thống lịch sử của giáo giới Việt Nam.

Những năm tiếp theo đó, thời điểm dịp lễ này được tổ chức ở các vùng ở miền nam Việt Nam. Hàng năm vào lúc kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan lại tiểu ban giáo dục thường xuất bản, vạc hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ lòng tin đấu tranh của giáo giới vào vùng lâm thời chiếm, rượu cồn viên ý thức giáo viên kháng chiến.

Vào ngày 28 mon 9 năm 1982, Hội nhất quán trưởng (nay là chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là thời điểm dịp lễ mang tên "Ngày công ty giáo Việt Nam".

Quyết định này nêu rõ “Để ngày 20-11 có ý nghĩa sâu sắc thiết thực, mặt hàng nǎm từ tháng 10 những cấp tổ chức chính quyền và đoàn thể nên họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ thầy giáo ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã có tác dụng và đưa ra những việc cấn thường xuyên làm cổ vũ đội ngũ cô giáo phát huy truyền thống xuất sắc đẹp của giáo giới Việt Nam, tập luyện phẩm chất và nǎng lực, làm gương sáng sủa cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần phải có những vận động phong phú nhằm cải thiện nhận thức về vinh diệu và nhiệm vụ của fan giáo viên trong buôn bản hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức tìm mọi cách làm tốt nhiệm vụ cao niên của mình”.

Xem thêm: 4 Màu Iphone 12 Pro Max Màu Nào Đẹp ? Màu Nào Đẹp Nhất

Kế thừa với phát huy rất nhiều tinh hoa trong tư tưởng của chưng Hồ, Đảng ta đã xác định: “Giáo dục và huấn luyện cùng với kỹ thuật và công nghệ là quốc sách mặt hàng đầu, là nền tảng gốc rễ và cồn lực liên quan công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước”.

BBT