Kế Toán Theo Thông Tư 200

Thông bốn 200 bắt đầu nhất ban hành bảng tài khoản kế toán, áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp sửa chữa thay thế cho đưa ra quyết định 15. Trong bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ share nội dung hệ thống tài khoản kế toán nước ta Sau đây là bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông tư 200 rất đầy đủ nhất về tài khoản kế toán hiện nay hành.

Bạn đang xem: Kế toán theo thông tư 200

Tài Khoản kế toán Là Gì? - Tài khoản kế toán là 1 công cầm cố giúp phản nghịch ánh các nghiệp vụ tài chính tế tạo ra theo từng đối tượng kế toán riêng.

Trong đó: Nghiệp vụ tài chính phát sinh là toàn cục các vận động liên quan lại tới quá trình vận động sản xuất và sale của doanh nghiệp, bao hàm việc thiết lập hàng, phân phối hàng, thu tiền, đưa ra tiền…

1. Khối hệ thống Tài Khoản Kế Toán công ty lớn Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp vn được phát hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn những doanh nghiệp trong việc sử dụng tài khoản kế toán nhằm phản ánh các nghiệp vụ kinh tế.

Như vậy, trong khối hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam hiện hành bao gồm 76 thông tin tài khoản cấp 1 và không tài giỏi khoản nước ngoài bảng. Trong đó tài khoản cấp một là những thông tin tài khoản tổng hòa hợp phản ánh đối tượng ở dạng tổng quát.

Các tài khoản kế toán không tính phần tên thường gọi còn được cam kết hiệu bởi những chữ số, vấn đề ký hiệu bởi những chữ số có ý nghĩa quan trọng trong công tác làm việc kế toán bởi câu hỏi dùng những chữ số thuận tiện, dễ dàng và đơn giản trong việc ghi chép theo dõi đối tượng người sử dụng kế toán.

Các tài khoản cấp 1 được cam kết hiệu vì 3 chữ số với ý nghĩa sâu sắc sau:


*

Tài khoản kế toán cấp 1


Từ trái sang trọng phải:

Chữ số thứ nhất chỉ loại tài khoản;Chữ số lắp thêm hai chỉ nhóm tài khoản trong loại;Chữ số thứ ba chỉ thứ tự tài khoản trong nhóm.

Với ý nghĩa sâu sắc của những chữ số trong ký hiệu của tài khoản kế toán cấp cho 1 như trên, hệ thống thông tin tài khoản kế toán doanh nghiệp tất cả 09 loại tài khoản từ loại 1 đến nhiều loại 9 phản ảnh về gia sản và sự vận tải của tài sản thuộc về của solo vị.

Mối liên hệ giữa các tài khoản trên với báo cáo tài chính của khách hàng được bộc lộ như sau:


*

Các tài khoản cấp cho 2 là tài khoản chi tiết của tài khoản cấp 1 vị vậy các tài khoản chi tiết này cần tuân theo sự phù hợp giữa tài khoản chi tiết và thông tin tài khoản tổng hợp.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Thiết Kế Cửa Hàng Đồ Chơi Trẻ Em Được Yêu Thích Nhất 2021

2. Bảng khối hệ thống Tài Khoản Theo Thông bốn 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới trên đây là toàn cục bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 200 được sử dụng rộng thoải mái nhất trong số doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

 

 

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111

Tiền Việt Nam

 

1112

Ngoại tệ

 

1113

Vàng chi phí tệ

112

 

Tiền gởi ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 

1122

Ngoại tệ

 

1123

Vàng chi phí tệ

113

 

Tiền đã chuyển

 

1131

Tiền Việt Nam

 

1132

Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán gớm doanh

 

1211

Cổ phiếu

 

1212

Trái phiếu

 

1218

Chứng khoán và cách thức tài chủ yếu khác

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

1281

Tiền gửi bao gồm kỳ hạn

 

1282

Trái phiếu

 

1283

Cho vay

 

1288

Các tài khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361

Vốn marketing ở các đơn vị trực thuộc

 

1362

Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá

 

1363

Phải thu nội bộ về túi tiền đi vay đủ đk được vốn hóa

 

1368

Phải thu nội cỗ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381

Tài sản thiếu hóng xử lý

 

1385

Phải thu về cổ phần hóa

 

1388

Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng thiết lập đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, đồ dùng liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

1531

Công cụ, dụng cụ

 

1532

Bao suy bì luân chuyển

 

1533

Đồ cần sử dụng cho thuê

 

1534

Thiết bị, phụ tùng cố thế

154

 

Chi tổn phí sản xuất, sale dở dang

155

 

Thành phẩm

 

1551

Thành phẩm nhập kho

 

1557

Thành phẩm bất tỉnh sản

156

 

Hàng hóa

 

1561

Gía mua sắm hóa

 

1562

Chi giá thành thu mua sắm chọn lựa hóa

 

1567

Hàng hóa bất tỉnh sản

157

 

Hàng gởi đi bán

158

 

Hàng hóa kho bảo thuế

161

 

Chi sự nghiệp

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

 

Giao dịch giao thương lại trái phiếu chủ yếu phủ

211

 

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

 

2111

Nhà cửa, vật dụng kiến trúc

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

2113

Phương tiện thể vận tải, truyền dẫn

 

2114

Thiết bị, pháp luật quản lý

 

2115

Cây thọ năm, súc vật thao tác và đến sản phẩm

 

2118

TSCĐ khác

212

 

Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

 

2121

TSCĐ hữu hình thuê tài chính

 

2122

TSCĐ vô hình dung thuê tài chính

213

 

Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

 

2131

Quyền sử dụng đất

 

2132

Quyền phạt hành

 

2133

Bản quyền, bằng sáng chế

 

2134

Nhãn hiệu, tên thương mại

 

2135

Chương trình phần mềm

 

2136

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

 

2138

TSCĐ vô hình khác

214

 

Hao mòn gia tài cố định

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Hao mòn bđs đầu tư

217

 

Bất cồn sản đầu tư

221

 

Đầu tứ vào doanh nghiệp con

222

 

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

228

 

Đầu tư khác

 

2281

Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác

 

2288

Đầu tư khác

229

 

Dự phòng tổn thất tài sản

 

2291

Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán khiếp doanh

 

2292

Dự chống tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác

 

2293

Dự phòng đề xuất thu khó đòi

 

2294

Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

2411

Mua tậu TSCĐ

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

2413

Sửa chữa to TSCĐ

242

 

Chi phí tổn trả trước

243

 

Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại

244

 

Cầm cố, chũm chấp, cam kết quỹ, ký kết cược

 

 

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho người bán

333

 

Thuế và các khoản bắt buộc nộp đơn vị nước

 

3331

Thuế giá chỉ trị tăng thêm phải nộp

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

 

3332

Thuế tiêu thụ quánh biệt

 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

3335

Thuế thu nhập cá nhân

 

3336

Thuế tài nguyên

 

3337

Thuế công ty đất, tiền mướn đất

 

3338

Thuế đảm bảo môi trường và các loại thuế khác

 

33381

Thuế bảo vệ môi trường

 

33382

Các một số loại thuế khác

 

3339

Phí, lệ giá tiền và những khoản phải nộp khác

334

 

Phải trả bạn lao động

 

3341

 Phải trả công nhân viên

 

3348

Phải trả fan lao rượu cồn khác

335

 

Chi phí bắt buộc trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361

Phải trả nội cỗ về vốn tởm doanh

 

3362

Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá

 

3363

Phải trả nội cỗ về chi phí đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hóa

 

3368

Phải trả nội bộ khác

337

 

Thanh toán theo quy trình kế hoạch thích hợp đồng xây dựng

338

 

Phải trả, phải nộp khác

 

3381

Tài sản thừa ngóng giải quyết

 

3382

Kinh tổn phí công đoàn

 

3383

Bảo hiểm xã hội

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

3385

Phải trả về cổ phần hóa

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3387

Doanh thu không thực hiện

 

3388

Phải trả, đề nghị nộp khác

341

 

Vay với nợ thuê tài chính

 

3411

Các khoản đi vay

 

3412

Nợ mướn tài chính

343

 

Trái phiếu phát hành

 

3431

Trái phiếu thường

 

34311

Mệnh giá

 

34312

Chiết khấu trái phiếu

 

34313

Phụ trội trái phiếu

 

3432

Trái phiếu gửi đổi

344

 

Nhận cam kết quỹ, ký cược

347

 

Thuế thu nhập hoãn lại cần trả

352

 

Dự phòng buộc phải trả

 

3521

Dự phòng bh sản phẩm sản phẩm hóa

 

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

 

3523

Dự chống tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

 

3524

Dự phòng phải trả khác

353

 

Qũy đen thưởng phúc lợi

 

3531

Qũy khen thưởng

 

3532

Qũy phúc lợi

 

3533

Qũy phúc lợi đã tạo nên TSCĐ

 

3534

Qũy thưởng ban thống trị điều hành công ty

356

 

Qũy phát triển khoa học cùng công nghệ

 

3561

Qũy cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ

 

3562

Qũy trở nên tân tiến khoa học và technology đã ra đời TSCĐ

357

 

Qũy bất biến giá

 

 

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn chi tiêu của nhà sở hữu

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

41111

Cổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyết

 

41112

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

4113

Quyền chọn biến hóa trái phiếu

 

4118

Vốn khác

412

 

Chênh lệch review lại tài sản

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

4131

Chênh lệch tỷ giá chỉ do nhận xét lại những khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc ngoại tệ

 

4132

Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái trong tiến độ trước hoạt động

414

 

Qũy đầu tư phát triển

417

 

Qũy cung ứng sắp xếp doanh nghiệp

418

 

Các quỹ không giống thuộc vốn công ty sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

 

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

441

 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

461

 

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

 

4611

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước

 

4612

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay

466

 

Nguồn ghê phí đã tạo ra TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

 

5111

Doanh thu bán sản phẩm hóa

 

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5113

 Doanh thu cung ứng dịch vụ

 

5114

Doanh thu cung ứng dịch vụ doanh thu trợ cấp, trợ giá

 

5117

 Doanh thu sale bất hễ sản đầu tư

 

5118

Doanh thu khác

515

 

Doanh thu vận động tài chính

521

 

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

5211

Chiết khấu mến mại

 

5212

Hàng chào bán bị trả lại

 

5213

Gỉam giá hàng bán

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT, gớm DOANH

611

 

Mua hàng

 

6111

Mua nguyên liệu, thiết bị liệu

 

6112

Mua mặt hàng hóa

621

 

Chi giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp

622

 

Chi tầm giá nhân công trực tiếp

623

 

Chi phí thực hiện máy thi công

 

6231

Chi phí nhân công

 

6232

Chi phí nguyên, thiết bị liệu

 

6233

Chi phí phương pháp sản xuất

 

6234

Chi phí tổn khấu hao đồ vật thi công

 

6237

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

 

6238

Chi phí bởi tiền khác

627

 

Chi phí phân phối chung

 

6271

Chi chi phí nhân viên, phân xưởng

 

6272

Chi phí tổn nguyên, thứ liệu

 

6273

Chi phí luật pháp sản xuất

 

6274

Chi phí khấu hao TSCĐ

 

6277

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

 

6278

Chi phí bởi tiền khác

631

 

Gía thành sản xuất

632

 

Gía vốn mặt hàng bán

635

 

Chi tổn phí tài chính

641

 

Chi phí chào bán hàng

 

6411

Chi tổn phí nhân viên

 

6412

Chi tổn phí nguyên đồ vật liệu, bao bì

 

6413

Chi giá thành dụng cụ, vật dùng

 

6414

Chi phí tổn khấu hao TSCĐ

 

6415

Chi giá tiền bảo hành

 

6417

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6418

Chi phí bởi tiền khác

642

 

Chi phí làm chủ doanh nghiệp

 

6421

Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý

 

6422

Chi phí vật tư quản lý

 

6423

Chi phí vật dụng văn phòng

 

6424

Chi tổn phí khấu hao TSCĐ

 

6425

Thuế, phí và lệ phí

 

6426

Chi giá thành dự phòng

 

6427

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

 

6428

Chi phí bởi tiền khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ KHÁC

811

 

Chi mức giá khác

821

 

Chi phí tổn thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

 

8211

Chi phí thuế TNDN hiện nay hành

 

8212

Chi tầm giá thuế TNDN hoãn lại

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH

911

 

Xác định tác dụng kinh doanh

Bạn rất có thể tải bảng hệ thống tài khoản kế toán TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Tham khảo thêm đoạn phim Cách thống trị các thông tin tài khoản và Ghi nợ gồm do CEO Lê Ánh share dưới đây

Trên đây, Kế Toán Lê Ánh đã thông tin cho chúng ta bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 vừa đủ nhất. Chúng ta có thể tham khảo nội dung bài viết so sánh khối hệ thống tài khoản theo Thông bốn 200 với Thông bốn 133 để biết được được sự khác và giống nhau thân 2 thông bốn này như vậy nào

Tham gia tức thì khóa học tập kế toán tổng hợp thực hành hay khóa học kế toán online tại trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ được đội ngũ giảng viên có tương đối nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghề lý giải và giải đáp những thắc mắc.