\

Giải bài tập sgk vật lý lớp 12

Giải bài xích tập trang 8, 9 bài xích 1 xấp xỉ điều hòa SGK đồ lí 12. Câu 1: phân phát biểu quan niệm của giao động điều hòa...

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk vật lý lớp 12


Bài 1 trang 8 SGK vật dụng lí 12

Phát biểu khái niệm của giao động điều hòa.

Giải

Dao động ổn định là dao động trong các số đó li độ của vật là một trong hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bài 2 trang 8 SGK trang bị lí 12

Viết phương trình của giao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

GiảiPhương tridnh xấp xỉ điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), vào đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của solo vị, có đơn vị chức năng là rad/s

- (ωt+ Ø) là pha của xấp xỉ tại thời gian t, có đơn vị là rad,

- Ø là pha ban đầu của dao động

Bài 3 trang 8 SGK đồ lí 12

Mối contact giữa giao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện ở chỗ nào?

Giải

Một điểm xấp xỉ điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn hoàn toàn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng hoạt động tròn những lên đường kính là đoạn thằng đó.

Bài 4 trang 8 SGK thứ lí 12

Nêu định nghĩa chu kì cùng tần số của xấp xỉ điều hòa.

Giải

Chu kì T của giao động điều hòa là khoảng thời hạn để thực hiện được một giao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của xê dịch điều hòa là số giao động toàn phần tiến hành được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

 

Bài 5 trang 8 SGK đồ dùng lí 12

Giữa chu kì, tần số với tần số góc bao gồm mối tương tác như nắm nào?

GiảiTần số góc ω của giao động điều hòa là một trong đại lượng tương tác với chu kì T tuyệt với tần số f bằng những hệ thức sau đây:

(omega = 2pi over T = 2pi f)

Bài 6 trang 8 SGK trang bị lí 12

Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø)

a. Lập phương pháp tính tốc độ và vận tốc của vật.

b. Ở địa chỉ nào thì tốc độ bằng 0. Tại địa điểm nào thì gia tốc bằng 0?

c. Ở địa chỉ nào thì gia tốc có độ lớn cực đại. Ở địa điểm nào thì vận tốc có độ bự cực đại?

Giải

a. Lập cách làm tính vận tốc và vận tốc của vật

v = x’ = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v’ = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b. 

Ở địa điểm biên thì tốc độ bằng 0. Trên vị trí cân bằng thì gia tốc bằng 0.

c.

Ở vị trí thăng bằng thì tốc độ có độ khủng cực đại. Còn tại phần biên thì gia tốc có độ béo cực đại.

Bài 7 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Một bé lắc xê dịch điều hòa gồm quỹ đạo là 1 đoạn thẳng lâu năm 12 cm. Biên độ xấp xỉ của thứ lí là bao nhiêu?

A. 12 cm. B. - 12 cm.

C. 6 cm. D. - 6 cm.

Giải

C. 

Quỹ đạo xê dịch có độ dài bởi hai lần biên độ.

Bài 8 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Một vật chuyển động tròn đa số với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của thiết bị trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì với tần số bởi bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. (fracpi 2) rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Giải

A. 

Tần số góc bằng tốc độ góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = (frac2pi omega ) = 2 s; Tần số: f = (frac1 T ) = 0,5 Hz.

Bài 9 trang 9 sgk đồ gia dụng lí 12

Cho phương trình của xấp xỉ điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha lúc đầu của dao động là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad. B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad. D. 5 cm; π rad.

Giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu (varphi) = π rad.

Bài 10 trang 9 sgk đồ lí 12

Phương trình của xê dịch điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho biết biên độ, trộn ban đầu, và pha ở thời điểm t của dao động.

Giải

Biên độ: A = 2 cm; trộn ban đầu: (varphi =fracpi 6); trộn tạo thời điểm t: (5t - (fracpi 6)).

Bài 11 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Một vật vận động điều hòa đề nghị mất 0,25 s nhằm đi từ điểm có tốc độ bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có thể có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa nhì điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì. B) Tần số. C) Biên độ.

Giải

a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai vị trí biến biện pháp nhau 36 cm, đề nghị biên độ A = 18 cm.

Xem thêm: Xe Đạp Điện Pega (Hkbike) Bán Chạy Số 1 Việt Nam, Hình Ảnh Chiếc Xe Điện Hkbike

Thời gian đi từ địa chỉ nầy mang đến vị trí bên đó là (frac1 2T) nên chu kì T = 0,5 s và tần số f = (frac1 T) = 2 Hz.