\

Đề kiểm tra 1 tiết lý 10 chương 1 trắc nghiệm


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lý 10 chương 1 trắc nghiệm

A.Vật vận động chậm dần đềuB.Vật chuyển động nhanh dần đềuC.Vật đứng yênD.Vật vận động thẳng số đông

Câu 2:Mã câu hỏi:43541

Từ phương trình vận tốc: v = 15 + 5t (m/s). Tính chất của chuyển động là:


A.Vật chuyển động chậm dần đềuB.Vật vận động nhanh dần dần đềuC.

Vật đứng yênD.Vật hoạt động thẳng các
Câu 3:Mã câu hỏi:43542

Một vật chuyển động thẳng không thay đổi chiều trên 1 quãng mặt đường dài 40m. Nửa quãng đường đầu đồ đi hết thời gian t1= 5s, nửa quãng mặt đường sau đồ đi hết thời gian t2= 2s. Vận tốc trung bình bên trên cả quãng mặt đường là:


A.7m/s B.5,71m/s C.2,85m/s D.0,7m/s

Câu 4:Mã câu hỏi:43543

Một vật chuyển động thẳng không thay đổi chiều. Bên trên quãng mặt đường AB, đồ đi nửa quãng con đường đầu với gia tốc v1= 20m/s, nửa quãng con đường sau trang bị đi với vận tốc v2= 5m/s. Gia tốc trung bình trên cả quãng mặt đường là:


A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s

Câu 5:Mã câu hỏi:43544

Một xe vận động thẳng không thay đổi chiều; 2 tiếng đầu xe đua với gia tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với gia tốc trung bình 40km/h. Gia tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:


A.50km/h B.48 km/h C.44km/h D.34km/h

Câu 6:Mã câu hỏi:43545

Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có tốc độ trung bình là trăng tròn km/h bên trên 1/4 phần đường đầu cùng 40 km/h bên trên 3/4 phần đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe bên trên cả phần đường là :


A.30km/h B.32 km/hC.128km/h D.40km/h

Câu 7:Mã câu hỏi:43546

Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, vào nửa thời gian đầu xe đua với tốc độ 12 km/h. Trong nửa ít ngày sau xe chạy với tốc độ 18 km/h. Gia tốc trung bình trong suốt thời hạn đi là:


A.15km/h B.14,5km/h C.7,25km/h D.26km/h

Câu 8:Mã câu hỏi:43547

Một tín đồ đi xe đạp không thay đổi chiều bên trên 2/3 đoạn đường đầu với tốc độ trung bình 10 km/h cùng 1/3 phần đường sau với gia tốc trung bình 20 km/h. Tốc độ trung bình của người đi xe đạp điện trên cả quảng mặt đường là


A.Chuyển hễ thẳng số đông là chuyển động có tiến trình là đường thẳng với có tốc độ trung bình đồng nhất trên mọi quãng đườngB.Chuyển hễ thẳng hầu hết là vận động trên mặt đường thẳng, bao gồm vectơ tốc độ không thay đổi theo thời gianC.Chuyển hễ thẳng hầu hết là vận động trên đường thẳng, thiết bị đi được những quãng đường bởi nhau một trong những khoảng thời gian bằng nhauD.Cả 3 lời giải trên

Câu 10:Mã câu hỏi:43549

Chọn lời giải đúng:

Trong hoạt động thẳng đều:


A.Quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần nghịch với tốc độ vB.Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc vC.Tọa độ x tỉ lệ thuận cùng với thời gian chuyển động tD.Quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian hoạt động t

Câu 11:Mã câu hỏi:43550

Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Trong chuyển động thẳng phần đông thì :


A.Quãng đường đi được s tăng tỉ trọng với gia tốc v.B.Tọa độ x tăng tỉ lệ với vận tốc v.C.Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.D.Quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian chuyển động t.

Câu 12:Mã câu hỏi:43551

Phương trình chuyển động của một đồ trên một con đường thẳng gồm dạng:

x = -15t2+ 30t + 2. Thông tin nào tiếp sau đây sai?


A.Vận tốc ban sơ của đồ dùng là 30 m/s2B.Vật vận động thẳng chậm lại đềuC.Gia tốc của vật là - 30 m/s2D.Gia tốc của đồ vật là 30 m/s2

Câu 13:Mã câu hỏi:43552

Chất điểm vận động trên trục Ox, bước đầu chuyển đụng tại thời gian t = 0, gồm phương trình vận động là x = t2+ 10t +8. Chất điểm đưa động:


A.Chậm dần phần đa theo chiều âmB.Chậm dần gần như theo chiều dươngC.Nhanh dần số đông theo chiều âmD.Nhanh dần gần như theo chiều dương

Câu 14:Mã câu hỏi:43553

Chất điểm chuyển động trên trục Ox, ban đầu chuyển hễ tại thời gian t = 0, tất cả phương trình hoạt động là x = t2+ 10t +8. Phương trình tốc độ của đồ dùng là:


A.10 – 2t B.10 + 2t C.10 – t D.10 + t

Câu 15:Mã câu hỏi:43554

Một vật chuyển động thẳng bao gồm phương trình: x = 4t2+ 20t (m;s). Tính quãng đường vật đi được từ thời khắc t1= 2s đến thời gian t2= 5s


A.144 cm B.144 m C.14 m D.Đáp án khác

Câu 16:Mã câu hỏi:43555

Một nguời đi xe lắp thêm từ A tới B phương pháp 45 km. Trong nửa thời hạn đầu đi với vận tốc v1, nửa vài ngày sau đi với v2= 2/3 v1. Khẳng định v2biết sau 1h30 phút nguời đó cho B.


A.Hệ quy chiếu tất cả hệ trục tọa độ thêm với vật làm mốc và đồng hồ thời trang đếm thời gianB.Hệ quy chiếu được dùng làm xác định tọa độ chất điểmC.Chuyển cồn và trạng thái tự nhiên và thoải mái có đặc điểm tuyệt đốiD.Gốc thời hạn là thời khắc t=0

Câu 18:Mã câu hỏi:43557

Lúc 2h hôm qua xe shop chúng tôi đi qua quốc lộ 1A cách thành phố bắc ninh 50km". Việc xác định vị trí của xe pháo như trên không đủ yếu tố gì ?


A.Chiều dương trên phố điB.Vật có tác dụng mốcC.Thước đo và đồng hồD.Mốc thời gian

Câu 19:Mã câu hỏi:43558

Chọn phát biểu sai: Trong chuyển động thẳng


A.Tốc độ vừa đủ của hóa học điểm luôn luôn nhận quý giá dươngB.Vận tốc vừa đủ của chất điểm là giá trị đại sốC.Nếu chất điểm không đổi chiều vận động thì vận tốc trung bình của hóa học điểm phẳng phiu tốc trung bình của nó trên phần đường đóD.Nếu độ dời của hóa học điểm vào một khoảng thời hạn bằng không thì vận tốc trung bình vào khoảng thời gian đó cũng bởi không

Câu 20:Mã câu hỏi:43559

Một viên bi lăn cấp tốc dần phần nhiều từ đỉnh một máng nghiêng cùng với v0= 0, a = 0,5 m/s2. Sau bao thọ viên bi đạt v = 2,5m/s?


A.2,5sB.5s C.10s D.0,2s

Câu 21:Mã câu hỏi:43560

Một đoàn tàu bước đầu chuyển động nhanh dần hầu như khi đi không còn 1km đầu tiên thì v1= 10m/s. Tính tốc độ v sau khoản thời gian đi hết 2km


A.10 m/sB.20 m/s C.10√2 m/s D.10√3 m/s

Câu 22:Mã câu hỏi:43561

Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu với tốc độ 0,1 m/s2. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả, viên bi có tốc độ 2 m/s?


A.20s B.10s C.15s D.12s

Câu 23:Mã câu hỏi:43562

Một đoàn tàu ban đầu rời ga hoạt động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến gia tốc 36 km/h. Sau bao lâu tàu đạt đến gia tốc 54 km/h?


A.10s B.20s C.30s D.40s

Câu 24:Mã câu hỏi:43564

Một viên bi vận động thẳng nhanh dần hầu như không gia tốc đầu bên trên máng nghiêng và trong giây trang bị năm nó đi được quãng đường bằng 1,8m. Gia tốc của viên bi vận động trên máng nghiêng là:


A.0,4 m/s2 B.0,5 m/s2 C.2 m/s2 D.2,5 m/s2

Câu 25:Mã câu hỏi:43565

Vật hoạt động nhanh dần số đông theo chiều dương với tốc độ đầu 2 m/s, vận tốc 4 m/s2:


A.Vận tốc của thiết bị sau 2s là 8 m/sB.Đường đi sau 5s là 60 mC.Vật đạt gia tốc 20 m/s sau 4 sD.Sau lúc đi được 10 m,vận tốc của vật dụng là 64 m/s

Câu 26:Mã câu hỏi:43566

Một tàu dời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 1 phút tàu đạt 54 km/h. Quãng đường tàu đi được vào giây sản phẩm 60 là: (làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm nhất)


A.14,8 m B.18,7 m C.14,5 m D.14,9 m

Câu 27:Mã câu hỏi:43567

Một xe hoạt động chậm dần hầu hết với v0= 10 m/s. Thời gian vật đi đến khi dừng lại là 5s. Quãng đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.5 m B.5,2 m C.4 m D.4,2 m

Câu 28:Mã câu hỏi:43569

Một xe hoạt động chậm dần đều với v0= 54 km/h. Quãng con đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn là 30 m. Quãng con đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.Trong chuyển động nhanh dần dần đều, gia tốc và vận tốc của vật luôn luôn dươngB.Trong chuyển động nhanh dần dần đều, tích của vận tốc và gia tốc luôn luôn dươngC.Trong vận động chậm dần dần đều, gia tốc v D.Trong vận động chậm dần dần đều, tốc độ a

Câu 30:Mã câu hỏi:43572

Một vật chuyển động nhanh dần phần đông với vận tốc thuở đầu bằng 0. Vào giây đồ vật nhất, đồ đi được quãng mặt đường s = 3m. Trong giây đồ vật hai, vật đi được quãng mặt đường bao nhiêu?


A.9 m B.3 m C.6 m D.Đáp án không giống

Câu 31:Mã câu hỏi:43573

Câu nào dưới đây nói về hoạt động thẳng chuyển đổi đều là không đúng?


A.Gia tốc của vật chuyển động thẳng đổi khác đều luôn luôn cùng phương, thuộc chiều cùng với vận tốcB.Vận tốc ngay tức thì của vật chuyển động thẳng biến đổi đều tất cả độ phệ tăng hoặc sút đều theo thời gianC.Gia tốc của vật hoạt động thẳng đổi khác đều luôn luôn có độ to không đổiD.Quãng đường đi được của vật chuyển động thẳng đổi khác đều luôn luôn được tính bởi công thức s = vtb.t

Câu 32:Mã câu hỏi:43574

Chọn phát biểu sai:


A.Vectơ tốc độ của chuyển động thẳng biến đổi đều cùng chiều cùng với vectơ vận tốcB.Vectơ tốc độ của hoạt động thẳng đổi khác đều gồm phương không đổiC.Vectơ vận tốc của vận động thẳng lừ đừ dần đa số ngược chiều cùng với vectơ vận tốcD.Vectơ tốc độ của chuyển động thẳng đổi khác đều bao gồm độ lớn không đổi

Câu 33:Mã câu hỏi:43575

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản ko khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?


A.0.05sB.0.45sC.1.95sD.2s

Câu 34:Mã câu hỏi:43576

Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự vày đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng?


A.9.8 mB.19.6 mC.29.4 mD.57 m

Câu 35:Mã câu hỏi:43577

Một vật nhỏ rơi tự vì từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự bởi g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước lúc chạm đất là?


A.5 mB.35 mC.45 mD.20 m

Câu 36:Mã câu hỏi:43578

Một vật rơi tự vày tại vị trí có g = 10 m/s2. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?


A.Chuyển động của đôi mắt xích xe đạp khi xe pháo chạyB.Chuyển đụng của đầu cánh quạt gió trần lúc quay ổn địnhC.Chuyển cồn của đầu cánh quạt trần khi vừa bậtD.Chuyển đụng của bé lắc đồng hồ

Câu 38:Mã câu hỏi:43583

Chọn phát biểu sai: chuyển động tròn phần đông có


A.Quỹ đạo là một trong đường trònB.Tốc độ góc không đổiC.Tốc độ lâu năm không đổiD.Vectơ gia tốc không thay đổi

Câu 39:Mã câu hỏi:43584

Số vòng xoay của một chu kì call là tần số quay


A.Tần số tảo tỉ lệ nghịch cùng với chu kì quayB.Chu kì tảo càng bé dại thì vận tốc góc càng lớnC.Số vòng quay trong một chu kì điện thoại tư vấn là tần số quayD.Chất điểm hoạt động tròn đông đảo quay một vòng mất thời hạn là một chu kì

Câu 40:Mã câu hỏi:43585

Khi một vật vận động tròn phần đông thì câu nào sau đấy là sai?


A.Góc quay càng lớn thì vận tốc góc càng lớnB.Chu kì xoay càng bé dại thì tốc độ góc càng lớnC.Tần số con quay càng lớn hì chu kì tảo càng nhỏD.Tần số quay càng phệ thì vận tốc góc càng lớn

*

Xem thêm: Vương Miện Hoa Hậu Chuyển Giới Quốc Tế, Hoa Hậu Chuyển Giới Quốc Tế


Toán 10

Lý thuyết Toán 10