Dđại việt sử ký toàn thư

*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử cam kết Toàn ThưBản in Nội các quan bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bạn dạng Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn chống Nôm mãng cầu (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, và Ngô Thanh GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, và Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Soạn thảo (1272 - 1697).Viện công nghệ Xã Hội nước ta dịch (1985 - 1992).Nhà xuất bạn dạng Khoa học tập Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Dđại việt sử ký toàn thư

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư còn lại đến ngày nay là một cỗ Quốc sử lớn, có mức giá trị, lần đầu tiên được tự khắc in cục bộ và chào làng vào năm Đinh Sửu, niên hiệu bao gồm Hoà đồ vật 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Trong lời tựa của lần xuất bạn dạng đó - hotline là Tựa Đại Việt sử cam kết tục biên - nhóm soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình cỗ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết bộ Quốc sử này là kết quả của một quy trình biên soạn, tu bổ trải qua không ít đời: "Nước Việt ta, sử ký những đời do các tiên nhân từ Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên tạo sự trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh soạn tiếp sau, mang đến đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai đàn tể thần Phạm Công Trứ tham khảo sử cũ như sử ký kết ngoại kỷ, bản kỷ toàn thư, bản kỷ thực lục rất nhiều y theo danh lệ của những sử trước, lại tham xét biên soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ nhà vua (1533 - 1548) "sai bọn khảo thần khảo đính sử cũ, nơi nào sai thì sửa lại, nơi nào đúng thì chép đem Lại đọc sự tích cũ, tham khảo các dã sử, loại biên, từ Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), tất cả sự thực vào 13 năm, cũng hotline là bản kỷ tục biên. Sách làm xong, dơ lên ngự lãm, bèn không nên thợ tương khắc in, ban tía trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử cam kết tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, cỗ Đại Việt sử cam kết toàn thư là 1 trong những công trình tập đại thành nhiều bộ sử bởi nhiều nhà sử học của các đời biên soạn, tự Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang lại Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng đa số người tập sự với họ. Theo phiên bản in trường đoản cú ván tự khắc năm thiết yếu Hoà 18 (1697) sở hữu danh hiệu bạn dạng in Nội các quan bạn dạng - từ bỏ đây call tắt là bạn dạng Chính Hoà - cỗ sử này gồm quyển thủ 24 quyển, ghi chép một cách khối hệ thống lịch sử dân tộc bản địa từ họ Hồng Bàng đến năm 1675.

Bố cục của bộ sử như sau:

Quyển thủ: gồm các Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dâng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Ngoại kỷ: bao gồm 5 quyển, từ họ Hồng Bàng đến những Sứ quân.

Quyển 1: kỷ chúng ta Hồng Bàng, kỷ họ ThụcQuyển 2: kỷ họ TriệuQuyển 3: kỷ ở trong Tây Hán, kỷ Trưng thiếu phụ Vương, kỷ nằm trong Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ ở trong Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ chi phí Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ thuộc Tùy - Đường, ký họ Ngô

Bản kỷ: tất cả 19 quyển, tự triều đình đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ nhà Đinh, kỷ công ty LêQuyển 2: kỷ nhà Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ đơn vị Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: truất phế Đế, Thuận Tông, thiếu Đế, hồ nước Quý Ly, hồ Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ ở trong MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh mang đến Mạc Mậu HợpQuyển 17: cầm Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bản kỷ lại chia thành 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: trường đoản cú quyền 1 đến quyển 10Bản kỷ thực lục: trường đoản cú quyển 11 cho quyển 15Bản kỷ tục biên: trường đoản cú quyển 16 cho quyển 19

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư với bố cục như trên đã làm được hoàn thành, xung khắc in và ra mắt vào năm 1697.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương 1 Hình Học 11, Giải Toán 11 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương 1

Một sự việc khoa học được đề ra là quy trình biên soạn từ bỏ Lê Văn Hưu mang lại Lê Hy ra mắt như gắng nào, những ai đó đã tham gia vào công trình xây dựng đó, đóng góp của mỗi cá nhân (hay từng nhóm) ra sao và vướng lại dấu ấn gì trong bộ quốc sử còn sót lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp vấn đề trên, chúng ta hãy lấy bộ Đại Việt sử ký toàn thư đời chủ yếu Hoà làm cửa hàng và ngược chiếc thời gian, phân tích những cỗ sử chi phí thân của nó, bắt đầu từ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần.