\

Cấu Trúc Đề Thi Topik 1

– Đọc dịch nhanh từ trái qua phải, hiểu nghĩa đại khái. HOẶC ĐỌC DỊCH TỪ DƯỚI LÊN

– Đọc các câu trả lời từ trên xuống, chọn được lời giải đúng và ngưng ngay rồi gửi câu mới

– Đối với câu mới đọc không hiểu biết nhiều nghĩa, hiểu 4 câu trả lời rồi đối chiếu đoạn văn, thấy trùng những hoặc hợp lí thì chọn.

Bạn đang xem: Cấu trúc đề thi topik 1

– Đối với câu văn quá lâu năm hoặc quá nhức đầu, bỏ chuyển qua làm câu khác

– trước khi hết giờ tối thiểu phải ngừng 35/50 câu.

Học sinh vừa đủ trở xuống yêu cầu làm trường đoản cú từ, phân tích những thành bên trong câu, lờ đờ mà chắc.

Xem thêm: Lợi Ích Và Tác Dụng Phụ Của Củ Sen Đối Với Sức Khỏe, 11 Lợi Ích Bất Ngờ Của Củ Sen

1. Cấu trúc đề thi môn đọc

Câu 1 – 4: Dạng này tương quan đến ngữ pháp. Rất cần phải nắm rõ ý nghĩa của ngữ pháp. Về tối đa buộc phải làm trong 3 phút mang lại 4 câu

Câu 5 – 8: Dạng này sẽ lựa chọn đáp án liên quan đến poster quảng cáo. Buổi tối đa buộc phải làm trong 3 phút đến 4 câu

Câu 9 – 12: Dạng này sẽ chọn lời giải đúng với đoạn văn đề cho. Buổi tối đa yêu cầu làm vào 5 phút mang đến 4 câu

Câu 13 – 15: Dạng này đã phải sắp xếp lại sản phẩm tự của 4 câu văn mà lại đề cho. Buổi tối đa 4 phút mang đến 3 câu

Câu 16 – 18: Dạng này sẽ bắt buộc chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ trống trong đoạn văn đề cho. Về tối đa làm trong 4 phút cho 3 câu

Câu 19 – 22: điền từ thích hợp vào nơi trống trong bài văn và chọn giải đáp giống với ngôn từ của đoạn văn đó. Về tối đa 5 phút cho 4 câu

Câu 23 – 24: chọn đáp án phù hợp với phần gạch chân và chọn đáp án cân xứng với ngôn từ đoạn văn. Tối đa 4 phút đến 2 câu

Câu 25 – 27: chọn đáp án tương xứng nhất cùng với đề bài. Về tối đa 4 phút mang lại 3 câu

Câu 28 – 31: lựa chọn đáp án cân xứng rồi điền vào khu vực trống trong khúc văn của đề bài. Buổi tối đa 5 phút mang đến 4 câu

Câu 32 – 34: chọn đáp án tương xứng với nội dung đoạn văn đề cho. Về tối đa 5 phút cho 3 câu

Câu 35 – 38: chọn đáp án tương xứng để làm chủ đề đến đoạn văn. Tối đa 5 phút mang đến 4 câu

Câu 39 – 41: Chọn đáp án rồi điền vào địa điểm trống phù hợp trong đoạn văn đề cho. Về tối đa 5 phút mang đến 3 câu

Câu 42 – 43: lựa chọn đáp án phù hợp với nội dung được kể đến ở chỗ gạch chân và lựa chọn đáp án tương xứng với câu chữ của đoạn văn đề cho. Tối đa 3 phút đến 2 câu

Câu 44 – 45: lựa chọn đáp án cân xứng với chủ đề của đoạn văn cùng chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất điền vào phần điền khuyết trong khúc văn. Tối đa 4 phút mang lại 2 câu

Câu 46 – 47: Điền câu trả lời vào địa điểm trống phù hợp và lựa chọn đáp án cân xứng đúng với ngôn từ của đoạn văn. Về tối đa 4 phút mang lại 2 câu

Câu 48 – 50: Chọn câu trả lời thích hợp với mục đích của đoạn văn và lựa chọn đáp án cân xứng để điền vào chỗ chấm và chọn đáp án phù hợp với phần gạch men chân trong bài xích văn đề cho. Về tối đa 7 phút cho 3 câu. 


*

2. Cấu trúc đề thi môn nghe.

Câu nào nghe được thì lựa chọn ngay, nghe không được thì chọn đại với nghe tiếp thắc mắc tiếp theo nhằm tránh làm mất thời gian

Câu 1 – 3: chú ý hình với chọn giải đáp đúng

Câu 4 – 8: Nghe và chọn câu trả lời rất có thể gắn liên tiếp vào đoạn hội thoại 

Câu 9 – 12: Nghe và chọn đáp án phù hợp với hành vi tiếp theo của tín đồ phụ nữ/đàn ông

Câu 13 – 16: Nghe cùng chọn giải đáp giống với câu chữ được nghe

Câu 17 – 20: Nghe và chọn đáp án phù hợp với trọng tâm xem xét của người lũ ông/phụ nữ

Câu 21 – 22: Nghe và vấn đáp câu hỏi

+ Câu 21: Chọn câu trả lời đúng với suy nghĩ trọng trung ương của người lũ ông/phụ nữ

+ Câu 22: lựa chọn đáp án phù hợp với nội dung

Câu 23 – 24: Nghe và vấn đáp câu hỏi

+ Câu 23: Người lũ ông đang làm gì?

+ Câu 24: chọn đáp án phù hợp với nội dung

Câu 25 – 26: Nghe và vấn đáp câu hỏi

+ Câu 25: Chọn giải đáp đúng với xem xét trọng trọng điểm của người bọn ông/phụ nữ

+ Câu 26: chọn đáp án phù hợp với nội dung

Câu 27 – 28: Nghe và trả lời câu hỏi

+ Câu 27: lựa chọn đáp án tương xứng với ý vật của người phụ nữ/đàn ông nói cùng với người đàn ông/ phụ nữ

+ Câu 28: chọn đáp án phù hợp với nội dung

Câu 29 – 30: Nghe và trả lời câu hỏi

+ Câu 29: Người bầy ông/phụ cô bé đó là ai?

+ Câu 30: lựa chọn đáp án tương xứng với nội dung

Câu 31 – 32: Nghe và trả lời câu hỏi

+ Câu 31: Chọn giải đáp đúng với cân nhắc của người lũ ông/phụ nữ

+ Câu 32: Chọn lời giải đúng với thái độ của người đàn ông/phụ nữ

Câu 33 – 34: Nghe và trả lời câu hỏi

+ Câu 33: văn bản về chiếc gì? hãy lựa chọn đáp án đúng

+ Câu 34: lựa chọn đáp án tương xứng với văn bản đã nghe

Câu 35 – 36: Nghe và trả lời câu hỏi

+ Câu 35: Người đàn ông/phụ đàn bà đang làm cho gì?

+ Câu 36: chọn đáp án tương xứng với nội dung đã nghe

Câu 37 – 38: Sau đây là chương trình giáo dục. Nghe và vấn đáp câu hỏi

+ Câu 37: chọn đáp án suy nghĩ trọng trọng điểm của người lũ ông/phụ nữ

+ Câu 38: Chọn giải đáp nhất trí cùng với đoạn văn

Câu 39 – 40: Nghe và trả lời câu hỏi

+ Câu 39: chọn đáp án tương xứng với câu chữ trước của đoạn hội thoại

+ Câu 40: Chọn lời giải nhất trí với đoạn văn

Câu 41 – 42: Sau đấy là bài diễn thuyết. Nghe và vấn đáp câu hỏi

+ Câu 41: Chọn câu trả lời đúng với lưu ý đến trọng trung tâm của tín đồ phụ nữ/đàn ông

+ Câu 42: Chọn câu trả lời nhất trí với đoạn văn

Câu 43 – 44: Sau đó là tư liệu. Nghe và trả lời câu hỏi

+ Câu 43: Chọn giải đáp đúng với trọng tâm của câu chuyện

+ Câu 44: Chọn đáp án đúng vì sao… (liên quan đến văn bản đã nghe)

Câu 45 – 46: Sau đây là bài diễn thuyết. Nghe và lời giải đúng

+ Câu 45: Chọn lời giải nhất trí với ngôn từ đã nghe

+ Câu 46: Chọn đáp án đúng độc nhất vô nhị với cách thức mà tín đồ phụ nữ/đàn ông nói

Câu 47 – 48: Sau đó là bài tọa đàm. Nghe và vấn đáp câu hỏi

+ Câu 47: Chọn câu trả lời nhất trí với văn bản đã nghe

+ Câu 48: Chọn giải đáp đúng duy nhất với giải pháp thức/thái độ cơ mà người bầy ông nói

Câu 49 – 50: Sau đấy là bài diễn thuyết. Nghe và trả lời câu hỏi

+ Câu 49: Chọn giải đáp nhất trí với nội dung đã nghe

+ Câu 50: Chọn lời giải đúng độc nhất với thái độ/cách thức của bạn phụ nữ/ lũ ông


*

3. Cấu trúc đề thi môn viết: tất cả 4 câu làm trong 60 phút

Câu 51: hoàn thiện câu. Tối đa 3 phút

Một phần luôn luôn phải có trong bài toán hình thành câu văn và tạo ra mạch văn mang đến đoạn văn đó là những liên từ bỏ nối câu (접속사). Để đáp ánhoàn thiện câu – của Câu 51được chuẩn các bạn phải nắm vững nội dung câu trước – câu sau ngoặc đơn (..), phải thâu tóm được xemchúng liên kết với nhaubằng hững liên từ như thế nào vì trải qua liên từ bạn sẽ được mạch văn – mối đối sánh của chúng

Câu 51 – 쓰기 sẽ hay rơi vào những chủ đề như quảng cáo, tuyển dụng, tuyển sinh, thông tin bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, chia sẻ đồ đạc, tìm vật dụng rơi… vì vậy nếu bọn họ biết sơ cua chút một sốKeyword chínhcủa những nhóm chủ thể này thì câu hỏi đọc gọi và hoàn thành đáp án cũng nhanh hơn

Câu 52: Đề sẽ cho 1 đoạn văn ngắn khoảng 4-6 câu dạng trằn thuật hay được lấy từ bài thi phần đọc cùng được rút ngắn để soạn thành bài xích thi viết câu 52. Hay là sẽ báo tin về các chủ đề trong cuộc sống đời thường như xóm hội, trung khu lí, giáo dục, học sinh, thiên văn học,… Đọc với viết thêm câu văn vào 2 chỗ trống của đoạn văn mà lại đề cho. Tối đa 4 phút

Câu 53: dựa vào biểu đồ gia dụng viết một đoạn văn tối đa trong 200 ~ 300 từ+ Chú ý khoảng cách và đầy đủ quy tắc viết+ chỉ việc viết 5-6 câu và chia đuôi quá khứ 았/었다vì biểu đồ khảo sát điều tra những vụ việc đã xảy ra

Mở đầu về điều tra khảo sát (Thường là chép lại đề bài hoặc đưa ra câu hỏi dẫn dắt vào bài, hoặc gửi ra đặc điểm đáng chú ý của biểu đồ)Kết trái khảo sátSo sánh giữa những kết quảĐưa ra nhận định (Thường là nguyên nhân)Đưa ra đánh giá về sự khác hoàn toàn hoặc chỉ cần nói bao gồm sự khác hoàn toàn trong kết quảCâu 54: Viết bài bác văn từ 500-700 từ bỏ theo đề bài bác và dựa vào 2 nhắc nhở đề cho. Về tối đa 53 phút

Gợi ý cách làm:

Phần Mở bài: Cần khoảng tầm 100 – 150 từ.Nêu lên vấn đề, thực trạng của bài bác viết: Phần này đề bài xích có cho sẵn, tuy vậy không đề nghị ghi hệt nhau ề bài, nếu khách hàng có khả năng diễn tả câu xuất sắc hơn, biết thực hiện câu cùng chân thành và ý nghĩa nhưng thể hiện khác thì càng tốt.Nêu câu chủ thể (đề bài bác yêu cầu): 1 câuPhần Thân bài: Nên chia làm 2 đoạn nhỏ dại mỗi đoạn xử lý 1 vụ việc đề bài yêu cầu.Đoạn 1: khoảng chừng 230 – 250 tự (Khoảng 5 câu) trong các số đó phải có: Câu chủ đềvà câu bổ trợ cho câu chủ thể (giải thích, ví dụ, so sánh hiện trạng, nguyên nhân, kết quả, lí do,…)Đoạn 2: khoảng chừng 230 – 250 từ (Khoảng 5 câu) tất cả có:Câu chủ đềvà những câu hỗ trợ cho câu chủ đề (giải thích, ví dụ, hiệu quả, lí do,…)Cuối phần thân bài các chúng ta cũng có thể có thêm một – 2 câu đánh giá, nhấn xét về hiện tại tượng, sự việc nêu trên theo phía chủ quan của chính mình hoặc rút ra hầu hết kinh nghiệm, bài học cho mình qua sự việc đó.Phần Kết bài: khoảng tầm 50 – 100 tự (Khoảng 1 – 2 Câu)Nhấn khỏe mạnh lại vụ việc thêm một đợt nữa, rất có thể giống với câu chủ đề ở mở bài xích nhưng ko được ghi tương đồng chỉ có ý nghĩa sâu sắc giống nhưng nên dùng biểu thị khác.

chúc bạn thành công