\

BIÊN BẢN XỬ LÝ CHÊNH LỆCH HÀNG TỒN KHO

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Biên phiên bản kiểm kê thiết bị tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 và 133 - Mẫu 05-VT.Nhằm xác định số lượng, chất lượng và quý giá vật tư, công cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có ngơi nghỉ kho tại thời điểm kiểm kê có tác dụng căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, giải pháp xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thừa, thiếu cùng ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Biên bản xử lý chênh lệch hàng tồn kho

1. Mẫu mã biên phiên bản kiểm kê đồ gia dụng tư, sản phẩm & hàng hóa theo Thông tứ 200:

Đơn vị: Kế toán Thiên ƯngBộ phận:...............

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Thời điểm kiểm kê :............. Giờ.............. Ngày........... .tháng.............. Năm..............

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà:......................... Chức vụ.......................... Đại diện................. Trưởng ban

- Ông/Bà:....................... Chức vụ.......................... Đại diện.................... Uỷ viên

- Ông/Bà:...................... Chức vụ.......................... Đại diện........................ Uỷ viên

Đã kiểm kê kho bao gồm những món đồ dưới đây:

STT

Tên , nhãn hiệu, quy biện pháp vật tư, dụng cụ…

Mã số

Đơn vị tính

Đơn giá

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Phẩm chất

Thừa

Thiếu

Còn giỏi 100%

Kém phẩm chất

Mất phẩm chất

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cộng

Ngày ... Mon ... Năm ...

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ kho

Trưởng ban kiểm kê

(Ý kiến giải quyết và xử lý số chênh lệch)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫuBiên bản kiểm kê vật bốn hàng hóatheo Thông tứ 200:

TẢI VỀ

2. Biên bản kiểm kê vật bốn hàng hóa theo Thông bốn 133:

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

- thời khắc kiểm kê .....giờ... Ngày... Tháng... Năm……- Ban kiểm kê gồm:Ông/ Bà:……………. Chức vụ…………………. Đại diện:………. Trưởng banÔng/ Bà:………………. Chức vụ………………. Đại diện:……………. Ủy viênÔng/ Bà:………………. Chức vụ………………. Đại diện:……………. Ủy viên- Đã kiểm kê kho bao gồm những mặt hàng dưới đây:

STTTên, nhãn hiệu, quy biện pháp vật tư, dụng cụ,...Mã sốĐơn vị tínhĐơn giáTheo sổ kế toánTheo kiểm kêChênh lệchPhẩm chất
ThừaThiếuCòn tốt 100%Kém phẩm chấtMất phẩm chất
Số lượngThành tiềnSố lượngThành tiềnSố lượngThành tiềnSố lượngThành tiền
ABCD123456789101112
Cộngxxxxxxxxxx

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Thủ kho(Ký, họ tên)Ngày ... Tháng ... Năm ...

Xem thêm: Đồng Hồ Tissot 1853 Automatic Và Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết

Trưởng ban kiểm kê(Ký, họ tên)

Tải chủng loại Biên bản kiểm kê vật bốn hàng hóa theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

Trường hợp các các bạn không thiết lập về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ngơi nghỉ phần comment bên dướiBước 2: giữ hộ yêu cầu vào mail:hoagiai.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ mong muốn tải)3. Giải pháp lậpBiên bản kiểm kê vật tứ hàng hóa công cụGóc trên bên trái của Biên phiên bản kiểm kê đồ tư, công cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng góp dấu đối chọi vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê đồ tư, công cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm trưởng phòng ban và các ủy viên.Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.Cột A, B, C, D: Ghi số thiết bị tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị chức năng tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được kiểm kê tại kho.Cột 1: Ghi 1-1 giá của từng sản phẩm công nghệ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (tùy theo luật pháp của đơn vị để ghi đơn giá mang lại phù hợp).Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền tài từng đồ vật vật tư, công cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa theo sổ kế toán.Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng sản phẩm công nghệ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo tác dụng kiểm kê.Nếu quá so với sổ kế toán tài chính (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.Số lượng trang bị tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tiễn kiểm kê sẽ tiến hành phân một số loại theo phẩm chất:- xuất sắc 100% ghi vào cột 10.- yếu phẩm chất ghi vào cột 11.- Mất phẩm hóa học ghi vào cột 12.Nếu gồm chênh lệch buộc phải trình người có quyền lực cao doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.Biên phiên bản được lập thành 2 bản:- 1 phiên bản phòng kế toán lưu.- 1 phiên bản thủ kho lưu.Sau khi lập hoàn thành biên bản, trưởng phòng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên phiên bản (ghi rõ chúng ta tên).