\

Bài Tập Lập Trình C Từ A Đến Z

Trong bài bác này bọn họ sẽ cùng cả nhà thực hành những bài tập lập trình C với mức cơ bản. Giúp chúng ta rèn luyện các hơn năng lực lập trình và giải quyết bài toán.

Bạn đang xem: Bài tập lập trình c từ a đến z

Bài 19 vào Serie thiết kế C từ A tới Z


Bài tập lập trình sẵn C cơ bảnBài tập lập trình sẵn C về vòng lặpVẽ tam giác trong C (lồng vòng lặp)Bài tập C về mảng một chiều (1 – D Array)Bài tập C về mảng hai phía (2 – D Array)Lời Kết

Bài tập lập trình sẵn C cơ bản

Chương trình Hello world

Chương trình Hello World là chương trình kinh khủng trong mọi ngôn từ lập trình. Ngoài chân thành và ý nghĩa là in mẫu chữ Hello World bên trên màn hình, lịch trình Hello World còn giúp bạn đánh giá xem phần cài đặt ngôn ngữ lập trình của mình đã ổn hay chưa, đã chuẩn bị để thực thi các chương trình khác xuất xắc không.

Ngoài ra, chương trình Hello World còn giúp đỡ bạn hiểu thêm về kết cấu của một lịch trình trong ngôn ngữ đó.

Dưới đó là chương trình C nhằm in mẫu chữ Hello World trên màn hình:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Biến

Bài tập xây dựng C: Khai báo, gán với in biến gồm kiểu tài liệu char

Biến tất cả kiểu tài liệu (char) cất giữ giá trị là một ký tự.

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập lập trình C: Khai báo, gán cùng in biến bao gồm kiểu tài liệu int)

Biến bao gồm kiểu dữ liệu int lưu giữ cực hiếm là một số trong những nguyên.

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập lập trình sẵn C: Khai báo, gán với in biến bao gồm kiểu tài liệu float

Biến tất cả kiểu dữ liệu float lưu giữ quý giá là một trong những thực.

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Bài tập xây dựng C: Khai báo, gán cùng in biến tất cả kiểu dữ liệu double

Biến bao gồm kiểu dữ liệu double lưu giữ giá trị là một vài double.

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Bài tập thiết kế C: Khai báo, gán và in biến có kiểu dữ liệu void

void trong C nghĩa là không có gì, không có giá trị. Kiểu dữ liệu này thường xuyên được áp dụng khi khai báo nhỏ trỏ hoặc khai báo hàm.

*

Toán tử số học

Các toán tử số học tập cơ bạn dạng bao tất cả cộng, trừ, nhân cùng chia. Các toán tử này được triển khai trên những kiểu dữ liệu như intfloat và double.

Phép cùng trong C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép cùng trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Phép trừ trong C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép trừ vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Phép nhân vào C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép nhân trong C. Bạn chăm chú rằng vệt sao (*) được thực hiện làm toán tử nhân trong C.

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Phép phân chia trong C

Chương trình C sau đây minh họa phép phân chia trong C. Ngữ điệu C sử dụng dấu gạch chéo cánh (/) để gia công toán tử chia.

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

So sánh nhì số nguyên

So sánh nhị số nguyên là một trong những trong những bài tập C đơn giản và dễ dàng nhất. Với chương trình C này, chúng ta cũng có thể nhận đầu vào bởi sử dụng hàm scanf() hoặc tự quan niệm giá trị của các biến.

Để so sánh hai số nguyên, cách dễ dàng nhất là sử dụng các lệnh IF và ELSE trong C.

Bắt đầu từ chương trình C này, chúng ta dần làm cho quen với biện pháp lập giải thuật từ kia viết code cho chương trình C thực sự. Với các cách triển khai tuần tự như vậy thì mình tin rằng sẽ giúp các bạn mới học ngữ điệu C cách tân và phát triển tư duy của mình.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới phía trên là công việc giải thuật dễ dàng và đơn giản để giải bài xích tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đó là phần code của chương trình C nhằm giải bài bác tập so sánh hai số nguyên trong C.

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm giá trị lớn số 1 trong cha số nguyên

Tìm số lớn nhất trong cha số là 1 trong trong các bài tập C đơn giản nhất. Trong công tác C này, bạn cũng có thể nhận nguồn vào bởi hàm scanf() hoặc tự khái niệm giá trị cho những biến.

Tương từ như đối chiếu hai số nguyên, với bài này bọn họ cũng sử dụng những lệnh IF và ELSE trong C nhằm giải bài bác tập C này. Đây là lịch trình C minh họa cho bí quyết sử dụng các lệnh IF … ELSE IF trong C.

Trước hết họ cùng khám phá giải thuật cho bài xích tập C này.

Giải thuật cho bài bác tập C

Dưới phía trên là công việc giải thuật đơn giản dễ dàng để giải bài bác tập C trên:

*

Chương trình C

Phần dưới đây là phần code của lịch trình C thực sự để giải bài bác tập Tìm giá chỉ trị lớn nhất trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Kiểm tra số chẵn, số lẻ

Bài toán đánh giá số chẵn lẻ là một trong các chương trình C điển hình. Với câu hỏi này, họ sẽ sử dụng các lệnh IF – ELSE trong C nhằm giải.

Giải thuật cho bài tập thiết kế C

Dưới phía trên là quá trình giải thuật dễ dàng để giải bài xích tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đây là phần code công tác C thực sự nhằm giải bài bác tập kiểm soát số chẵn lẻ trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Kiểm tra số âm, số dương

Tương tự như bài tập C đánh giá số chẵn lẻ, thì đấy là bài tập C khá đơn giản và dễ dàng giúp bạn làm quen dần dần với giải pháp sử dụng các lệnh IF-ELSE trong C.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới đây là các bước giải thuật đơn giản để giải bài tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đây là phần code lịch trình C thực sự nhằm giải bài tập soát sổ số âm, số dương vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Kiểm tra năm nhuận

Bài tập kiểm tra 1 năm xem có phải là năm nhuận không là một trong những bài tập hơi phức tạp một chút. Trước hết, bọn họ tìm hiểu điều kiện để một năm là năm nhuận:

Năm phân chia hết mang đến 4 cơ mà không chia hết cho 100.Hoặc năm phân chia hết mang lại 400.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới phía trên là công việc giải thuật cho bài tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập khám nghiệm năm nhuận vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tráo đổi giá trị bởi áp dụng biến sản phẩm 3

Trong những trường hợp, thiết kế viên cần tiến hành phép tráo đổi quý giá của hai biến. Vào chương này, bọn họ cùng kiếm tìm hiểu cách để tráo đổi quý hiếm của hai trở thành nguyên, tuy nhiên bạn cũng có thể thực hiện tựa như để tráo thay đổi hai trở thành ở ngẫu nhiên kiểu dữ liệu nào khác.

Giá trị của những biến rất có thể được tráo thay đổi theo nhì cách:

Sử dụng trở thành thứ tía (một trở nên tạm)Không thông qua biến trang bị ba

Giải thuật cho bài tập C

Dưới phía trên là các bước giải thuật cho bài bác tập tráo đổi quý giá trong C:

*

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập tráo đổi giá trị trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tráo đổi giá trị không thực hiện biến trang bị 3

Trong các trường hợp, thiết kế viên cần thực hiện phép tráo đổi quý giá của hai biến. Vào chương này, họ cùng tìm kiếm hiểu cách để tráo đổi quý hiếm của hai biến đổi nguyên, tuy nhiên chúng ta cũng có thể thực hiện tương tự như để tráo đổi hai biến chuyển ở ngẫu nhiên kiểu dữ liệu nào khác.

Giá trị của những biến rất có thể được tráo đổi theo nhì cách:

Sử dụng biến chuyển thứ tía (một vươn lên là tạm)Không thông qua biến thứ ba

Cách tráo đổi giá trị hai trở nên a, b được tiến hành khá đối kháng giản, bằng cách:

Cộng nhì số a và b, lưu kết quả vào phát triển thành a.Trừ a đến b, lưu kết quả vào biến đổi b, khi đó b hiện thời sẽ giữ cực hiếm của biến hóa a ban đầu.Tiếp tục trừ a mang đến b (vừa được lưu) cùng lưu công dụng vào phát triển thành a, lúc đó a sẽ giữ giá trị của trở nên b ban đầu.

Giải thuật cho bài tập lập trình C

Dưới phía trên là công việc giải thuật cho bài tập tráo đổi giá trị trong C:

*

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập tráo đổi cực hiếm trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Giải phương trình bậc 2

Giải phương trình bậc hai là bài bác tập khá quen thuộc khi chúng ta mới học tập lập trình. Đây là 1 trong trong các bài toán điển hình về các lệnh rẽ nhánh vào C, kia là các lệnh IF-ELSE. Khớp ứng với mỗi trường hợp, các bạn sẽ có một nhánh không giống nhau.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải phương trình bậc hai trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*
*
*
*

Bài tập lập trình sẵn C về vòng lặp

In những số từ một – 10 theo thứ tự tăng dần

Đây là 1 trong bài tập đơn giản dễ dàng giúp chúng ta làm thân quen với cách áp dụng vòng lặp for trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm in các số 1-10 theo thứ tự tăng dần.

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

In các số từ 1 – 10 theo thiết bị tự bớt dần

Yêu cầu là in những số từ là 1 tới 10 theo lắp thêm tự giảm dần. Với bài bác tập C này, chúng ta chỉ cần thực hiện một vòng lặp for vào C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm in những số 1-10 theo lắp thêm tự giảm dần.

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

In bảng số

In một bảng số thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Bảng số gồm 10 hàng cùng 10 cộtCác quý giá trong cột là thường xuyên nhauCác quý giá trong mặt hàng hơn kém nhau 10

Với bài xích tập C này, họ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp phía bên ngoài sẽ điều khiển các hàng cùng vòng lặp bên trong điều khiển những cột.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập C trên:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

In bảng nhân

In một bảng nhân của một số bất kỳ với các số từ một tới 10 cùng hiển thị kết quả.

Với bài bác tập C này, họ chỉ thực hiện một vòng lặp và tăng dần đều giá trị của số nhân lên.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

In bảng cửu chương rút gọn

Bảng cửu chương rút gọn là bảng gồm hàng là tác dụng của phép nhân một trong những với các giá trị từ là 1 tới 10. Chúng ta sẽ in 9 hàng khớp ứng với các số tự 2 cho tới 10.

Với bài xích tập này, bọn họ sẽ thực hiện lồng vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài điều khiển số hàng cùng vòng lặp bên phía trong điều khiển số cột của bảng.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập C trên:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

In các số chẵn

Yêu ước là in những số chẵn trong dãy số từ là 1 tới 10 bởi thực hiện vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Với bài xích tập C này, ngoài áp dụng vòng lặp, bọn họ cần phối kết hợp thêm một lệnh nhằm kiểm tra điều kiện xem số đó là số chẵn xuất xắc lẻ, nếu là số chẵn thì in còn ví như là số lẻ thì không. Họ sử dụng lệnh IF và toán tử % (để mang phần dư) vào C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

In những số lẻ

Yêu mong là in những số lẻ trong hàng số từ là 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn từ C.

Với bài bác tập C này, ngoài thực hiện vòng lặp, bọn họ cần phối kết hợp thêm một lệnh để kiểm tra đk xem số đó là số chẵn tuyệt lẻ, ví như là số lẻ thì in còn giả dụ là số chẵn thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % (để đem phần dư) vào C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập C trên:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Vẽ tam giác trong C (lồng vòng lặp)

Vẽ tam giác sao đều

Hình 1. Vẽ một tam giác sao đông đảo trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Các cạnh bởi nhauMột đỉnh ở phía trên screen và cạnh đối lập với đỉnh này nằm dưới.

Với bài tập này, họ sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên phía ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in những khoảng trống, một vòng lặp nhằm in các dấu sao.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập vẽ tam giác sao gần như trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Hình 2. Vẽ một tam giác sao hồ hết trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Các cạnh bởi nhauMột đỉnh ở phía dưới màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm trên.

Với bài bác tập này, bọn họ sử dụng bố vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển và tinh chỉnh số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao các trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Vẽ tam giác sao vuông cân

Hình 1. Vẽ tam giác sao vuông cân trong C vừa lòng điều kiện:

Đỉnh nằm bên trên màn hìnhCạnh góc vuông ở bên cạnh trái màn hình hiển thị và cạnh góc vuông còn lại nằm ở đoạn dưới màn hình.

Với bài xích tập C này, chúng ta chỉ buộc phải hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên phía trong chịu trọng trách in dấu sao và khoảng chừng trống.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Hình 2. Vẽ tam giác sao vuông cân nặng trong C vừa lòng điều kiện:

Cạnh huyền nằm về phía trái màn hình.

Với bài bác tập C này, chúng ta chỉ phải hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp phía bên trong chịu trách nhiệm in vết sao và khoảng chừng trống.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân nặng trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Vẽ tam giác Floyd

Tam giác Floyd là một trong tam giác vuông được chế tạo từ những số trường đoản cú nhiên. Những số trong tam giác Floyd có giá trị tăng dần. Dưới đây là hình minh họa mang đến tam giác Floyd dễ dàng và đơn giản gồm những số từ là 1 tới 10.

*

Với bài xích tập C này, chúng ta sử dụng hai vòng lặp: vòng lặp phía bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp phía bên trong để in giá chỉ trị những số tăng dần.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác Floyd vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Vẽ tam giác Pascal

Bài tập vẽ tam giác Pascal là bài tập điển hình của sinh viên trong lúc học về những ngôn ngữ lập trình. Chúng ta theo dõi hình minh họa tam giác Pascal sau:

*

Tam giác Pascal có qui tắc sau:

Tất cả các giá trị phía bên ngoài tam giác được xem như là 0.Hàng đầu tiên sẽ là 0 1 0, trong các số đó chỉ có giá trị 1 dành được một không gian trong tam giác Pascal, còn 0 là không quan sát thấy.Hàng vật dụng hai được tạo bằng cách cộng nhị số tiếp tục nhau tự hàng vật dụng nhất: (0 + 1) với (1 + 0).Các hàng còn lại cũng được tạo bằng cách cộng như trên. Lấy ví dụ với sản phẩm thứ bố là cộng những số thường xuyên nhau trường đoản cú hàng thứ hai: (0 + 1), (1 + 1) cùng (1 + 0).

Từ những qui tắc trên, trước hết chúng ta viết một hàm nhằm tính các giá trị của tam giác Pascal bởi sử dụng đệ qui (tất nhiên là chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp khác). Vào hàm main(), họ sẽ sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên phía ngoài để điều khiển số hàng. Nhì vòng lặp bên trong: một vòng lặp nhằm in không gian và một vòng lặp nhằm in giá trị.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập vẽ tam giác Pascal vào C:

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Bài tập C về mảng một chiều (1 – D Array)

In một mảng

Chương trình C này để giúp đỡ bạn hiểu phương pháp in một mảng vào C. Chúng ta cần khai báo và tư tưởng một mảng và tiếp đến sử dụng một vòng lặp để chăm chú qua tất cả các phần tử trong mảng. Tại mỗi vòng lặp, chúng ta sẽ in một quý giá tại một chỉ mục vào mảng.

Chương trình C để in mảng

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập in các bộ phận của một mảng trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

In một mảng theo chiều hòn đảo ngược

Để in mảng theo vật dụng tự đảo ngược, bạn cần biết trước độ dài của mảng. Sau đó chúng ta sử dụng một vòng lặp ban đầu từ chỉ mục ở đầu cuối (là độ dài của mảng) mang lại giá trị 0 và trong những vòng lặp đã in quý giá tại chỉ mục đó.

Chương trình C để in mảng

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập in các bộ phận của một mảng theo chiều hòn đảo ngược trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tính tổng mức vốn các phần tử trong mảng

Chương trình C này khiến cho bạn hiểu được bí quyết đọc các giá trị vào một mảng. Để giải bài xích tập C này, bọn họ sẽ sử dụng một vòng lặp với tính tổng toàn bộ các cực hiếm của mảng.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập tính tổng vốn các bộ phận của một mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tính quý giá trung bình của một mảng

Chương trình C này khiến cho bạn hiểu được giải pháp đọc những giá trị vào một mảng. Để giải bài xích tập C này, bọn họ sẽ thực hiện một vòng lặp cùng tính tổng tất cả các cực hiếm của mảng. Kế tiếp chia cực hiếm này mang đến số bộ phận trong mảng đã thu giá tốt trị vừa phải của toàn bộ các quý giá của mảng đó.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập tính quý giá trung bình các bộ phận của một mảng trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm các bộ phận lớn tuyệt nhất của mảng

Chương trình tìm giá trị lớn số 1 của mảng là một trong những chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Công tác này khiến cho bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và những toán tử đk trong C.

Để giải bài tập C này, họ duyệt qua từng phần tử trong mảng và kiểm soát xem bộ phận đó có phải là lớn nhất không.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập tìm giá trị lớn nhất của mảng trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm các bộ phận lớn sản phẩm công nghệ hai của mảng

Chương trình tìm giá trị phệ thứ hai của mảng là 1 trong những chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Công tác này giúp đỡ bạn hiểu cách áp dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và những toán tử đk trong C.

Để giải bài xích tập C này, họ duyệt qua từng phần tử trong mảng và chất vấn xem bộ phận đó liệu có phải là lớn lắp thêm hai không.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập tìm giá chỉ trị bự thứ nhị của mảng trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm các phần tử nhỏ nhất của mảng

Chương trình tìm giá trị nhỏ dại nhất của mảng là một trong những chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Lịch trình này giúp bạn hiểu cách áp dụng vòng lặp, mảng, lệnh if và những toán tử đk trong C.

Để giải bài bác tập C này, họ duyệt qua từng thành phần trong mảng và bình chọn xem thành phần đó tất cả phải là bé dại nhất không.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập tìm giá bán trị nhỏ nhất của mảng vào C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Cách coppy giá trị xuất phát từ 1 mảng này qua 1 mảng khác

Sao chép mảng liên quan tới việc xào nấu các giá chỉ trị khớp ứng với chỉ mục của mảng này cùng với mảng kia.

Để giải bài xích tập C này chúng ta cần biết trước độ dài của mảng ban sơ (mảng original). Mảng sao (mảng copied) phải có độ dài bằng độ dài của mảng ban đầu. Thực hiện vòng lặp để chăm chút qua từng quý hiếm của mảng ban đầu và xào luộc sang mảng sao.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập xào nấu mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Cách xào luộc giá trị một mảng này sang mảng không giống với chiều hòn đảo ngược

Cũng giống hệt như cách xào nấu mảng vào phần trước, tuy vậy với cách sao chép này thì các bộ phận trong mảng sao (mảng copied) bao gồm thứ trường đoản cú bị hòn đảo ngược so với mảng thuở đầu (mảng original).

Tương tự để giải bài bác tập lập trình sẵn C này họ sẽ sử dụng vòng lặp trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập sao chép mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Chia một mảng thành nhì mảng

Để giải bài bác tập lập trình sẵn C này, chúng ta cần soát sổ xem thành phần của mảng lúc đầu là chẵn tuyệt lẻ. Ví như là chẵn thì giữ gìn giá trị vào mảng chẵn (mảng even), nếu là lẻ thì gìn giữ vào mảng lẻ (mảng odd).

Chúng ta giải bài bác tập C trên với việc trợ góp của vòng lặp cùng toán tử % trong C. Bạn cần chú ý thêm một điều nữa là tổng kích thước của nhị mảng chẵn cùng mảng lẻ bởi với mảng ban đầu

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập chia một mảng thành hai mảng: mảng chẵn cùng mảng lẻ trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Trộn nhị hay những mảng thành một mảng

Bài tập C này có nhiều cách gọi: trộn nhị mảng, nối nhị mảng, ghép nhì mảng hay cộng hai mảng, … Dù có rất nhiều cách gọi không giống nhau đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một trong bài tập nhằm nối ghép các giá trị của nhì mảng nhằm thành một mảng duy nhất.

Bài tập là trộn nhị mảng một chiều: một mảng chẵn, một mảng lẻ thành một mảng một chiều bao gồm thứ từ tăng dần.

Qua những chương trước bọn họ đã biết cách xào nấu mảng thì với bài bác tập này mình tin rằng các bạn sẽ hiểu và làm cho được.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập trộn mảng trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Bài tập C về mảng hai chiều (2 – D Array)

Kiểm tra ma phương (Magic Square)

Ma phương (Magic Square) là gì ?

Có lẽ một vài bạn chưa biết đến khái niệm Ma phương (Magic Square). Mình xin đưa ra khái niệm này như sau:

Ma phương (Magic Square) là một dãy có n2 số nguyên dương thu xếp trong một hình vuông vắn kích thước n x n phân thành n2 ô vuông với n hàng cùng n cột, làm sao cho tổng số các số trên từng hàng, mỗi cột và trên nhị đường chéo cánh đều bởi nhau.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập soát sổ ma trận vuông vào C:

*

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Trừ hai ma trận

Khi các ma trận gồm cùng kích cỡ thì bạn có thể thực hiện tại phép cùng hoặc trừ với những ma trận này. Bài bác tập trừ hai ma trận vào C là bài xích tập cơ phiên bản minh họa cách khởi chế tạo ra và truy vấn các thành phần trong mảng hai phía trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập trừ nhị ma trận vào C:

*

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

Trường hòa hợp hai ma trận không cùng kích cỡ:

*

Trường hợp hai ma trận cùng kích cỡ:

*

Cộng nhì ma trận

Khi những ma trận có cùng kích cỡ thì bạn cũng có thể thực hiện tại phép cùng hoặc trừ với những ma trận này. Bài xích tập cộng hai ma trận trong C là bài tập cơ bản minh họa bí quyết khởi chế tác và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập cùng hai ma trận trong C:

*

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

Trường thích hợp hai ma trận không thuộc kích cỡ:

*

Trường vừa lòng hai ma trận thuộc kích cỡ:

*

Tính đường chéo của ma trận

Tổng đường chéo cánh chỉnh bởi tổng toàn bộ các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận . Bài tập tính tổng đường chéo cánh chính của ma trận trong C là bài tập cơ bản minh họa bí quyết khởi tạo ra và truy vấn các phần tử trong mảng hai phía trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập tính tổng đường chéo chính của ma trận vào C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tính tổng tất cả các bộ phận của ma trận

Đây là bài bác tập C cơ bản giúp bạn hiểu biện pháp khởi tạo và truy cập các bộ phận của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập tính tổng tất cả các thành phần của ma trận vào C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm ma trận gửi vị

Ma trận gửi vị là một trong những ma trận sống đó các hàng được sửa chữa bằng những cột, cùng ngược lại. Đây là lịch trình C cơ bạn dạng minh họa cách tạo và truy cập các thành phần của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài xích tập tra cứu ma trận gửi vị của ma trận đã đến trong C:

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Tìm ma trận nghịch đảo

Dựa vào phần định hướng đã học ở môn Đại số, bạn hãy viết chương trình C nhằm tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận đã cho. Đây là bài xích tập C khá tinh vi và đỏi hỏi bạn cần phải biết vận dụng thuần thục bí quyết khởi tạo nên và cách truy vấn các phần tử của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập kiếm tìm ma trận nghịch đảo trong C:

*

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Nhân hai ma trận

Dựa vào phần lý thuyết đã học trong môn Đại số, các bạn hãy viết chương trình C nhằm nhân nhị ma trận đã cho. Đây là bài tập C khá phức tạp và đỏi hỏi bạn cần phải biết vận dụng thuần thục giải pháp khởi sinh sản và cách truy vấn các phần tử của mảng hai phía trong C.

Xem thêm: Công Thức Hóa Học Của Kim Cương, Vàng, Thuốc Tím? Kim Cương Được Tạo Ra Như Thế Nào

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập nhân nhì ma trận vào C:

*

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Lời Kết

Hy vọng sau khi chấm dứt các bài bác tập thiết kế C này, các bạn cũng có thể năm rõ thêm các cách giải toán cùng với C. Các kiến thức cơ bản ở gần như phần trước bọn họ học.

Nếu cảm thấy bài viết có ích hay reviews và chia sẻ cho các bạn bè. Đừng quên thâm nhập nhóm Nghiện lập trình để cùng trao đổi và liên kết nhé!