Bài Tập Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Có Lời Giải

Bài tập kế toán chi phí có đáp án.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có lời giải

nội dung bài viết tập hợp các loại bài xích tập về kế toán bỏ ra phí, có giải mã ở mỗi bài, những bạn tham khảo thêm nhé.


*

Hình ảnh: bài tập kế toán ngân sách có đáp án

BÀI 1:

Chi phí tổn SXDD vào đầu tháng là: 500.000đ

Chi tổn phí sản phát xuất sinh hồi tháng là: 800.000đ

Trong đó:

Chi tổn phí NVL thiết yếu chiếm 6.000.000 đSản phẩm xong xuôi trong tháng: 800 sp, SP DD cuối tháng: 200 sp.

Xác định CPSXDD vào cuối kỳ theo CPNVL chính

GIẢI


*

BÀI 2:

DN X tài giỏi liệu trong kỳ như sau: (ĐVT: 1.000 đ)

Số dư thời điểm đầu kỳ TK 154: 18.000 bao gồm:

NVL chủ yếu 000NVL phụ 000Nhân công trực tiếp 000CP sản xuất thông thường 000

CP SX tạo nên trong kỳ bao gồm:

Nguyên vật liệu chính 000Nguyên vật tư phụ 280Nhân công trực tiếp 500Chi phí tổn SXC 420

Số lượng SP ngừng 900 sp, dở dang 100 sp tỷ lệ xong 40%. Biết nguyên liệu chính bỏ vào đầu các bước công nghệ, những CP khác vứt dần theo mức độ SX.

Xác định ngân sách SX dở dang cuối kỳ cho từng khoản mục.


*

BÀI 3:

Có tư liệu về chi tiêu định nấc (hoặc chi tiêu kế hoạch) của đơn vị sản phẩm xong bao gồm:

Chi giá thành NVL trực tiếp : 000 đChi phí tổn chế biến: 600 đ

Trong đó:

+ chi phí NCTT: 1.000 đ

+ ngân sách chi tiêu SX chung: 600 đ

Sản phẩm dở dang cuối tháng: 200 sp, tỷ lệ kết thúc của khoản mục CPNCTT là 50%, tỷ lệ xong của khoản mục CPSXC là 40%, những loại vật tư trực tiếp được sử dụng đa số một lần trong quy trình đầu của quy trình SX.

Hãy xác minh CP SX dở dang thời điểm cuối tháng theo túi tiền định mức.

GIẢI

CPNVLTT DDCK = 200 x 100 % x 3.000 = 600.000 đ

CPNCTT DDCK = 200 x một nửa x 1.000 = 100.000 đ

CPSXC DDCK = 200 x 40% x 600 = 48.000 đ

Chi phí tổn SXDD vào cuối tháng = 600.000 + 100.000 + 48.000= 748.000 (đồng)


BÀI 4:

Một doanh nghiệp có quy trình công nghệ giản đơn, tài liệu trong tháng 2 năm 201x như sau:

Chi giá thành SXDD đầu tháng 15.000.000 đChi phí tổn SX tạo nên trong kỳ như sau:Trị giá chỉ NVL xuất kho bao gồm:Sản xuất trực tiếp SP: 000.000Phục vụ mang lại việc bảo trì máy móc đồ vật tại PXSX: 3.000.000Tiền lương phải trả bao gồm:Công nhân thẳng SX 30.000.000Nhân viên làm chủ phân xưởng 6.000.000DN trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy địnhXuất kho CCDC loại phân bổ 3 tháng, quý hiếm xuất kho 9.000.000 ban đầu phân bổ từ thời điểm tháng này.Khấu hao TSCĐ của phân xưởng SX 6.000.000Doanh nghiệp trích trước chi tiêu điện nước áp dụng tại phân xưởng phân phối 5.000.000Một số giá cả khác được chi bởi tiền mặt mang lại phân xưởng SX 8.920.000Tài liệu xẻ sung:Doanh nghiệp vận dụng PP kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ thuế. SP dở dang reviews theo NVLTTVật liệu thừa vào cuối kỳ để lại xưởng thêm vào trị giá 2.000.000Sản phẩm kết thúc nhập kho 1.000 sản phẩm, dở dang 200 sản phẩm.

Yêu cầu: Lập định khoản và xác định giá cả đơn vị của sản phẩm.

GIẢI :

1. Nợ TK 621 000.000Nợ TK 627 3.000.000Có TK 152 53.000.000

2. Nợ TK 622 000.000Nợ TK 627 6.000.000Có TK 334 36.000.000

Nợ TK 622 7.200.000 (30.000.000 x 24%)Nợ TK 627 1.440.000 (6.000.000 x 24%)Nợ TK 334 3.780.000 (36.000.000 x 10,5 %)Có TK 338 12.420.000

3. Nợ TK 242 000.000Có TK 153 9.000.000

Nợ TK 627 3.000.000Có TK 142 3.000.000

4. Khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627 6.000.000Có TK 214 6.000.000

5. Nợ TK 627 000.000Có TK 335 5.000.000

6. Nợ TK 627 920.000Có TK 111 8.920.000

Vật liệu thừa vào cuối kỳ để lại xưởng

Nợ TK 621 (2.000.000)

Có TK 152 (2.000.000)

Tổng vừa lòng CPSX với tính giá thành SP

Nợ TK 154 118.560.000

Có TK 621 48.000.000

Có TK 622 37.200.000

Có TK 627 33.360.000


*

Tổng ngân sách chi tiêu sản phẩm:

15.000.000 + 118.560.000 10.500.000 = 123.060.000

Giá thành thực tế đơn vị sp = 123.060.000 /1.000= 123.060 đ/sp

Bạn vẫn xem: bài xích tập kế toán chi tiêu có đáp án


*

BÀI 5:

Công ty K có quy trình technology sản xuất giản đơn, trên cùng quy trình technology sử dụng cùng nhiều loại vật tư, lao động, trang thiết bị thiết bị SX và công dụng tạo ra 3 các loại SP A, B, C. Theo tài liệu vào tháng 9/ 200x như sau:

Chi tầm giá SXDD đầu tháng: CPNVLTT 10.000.000, CPNCTT 5.958.000, túi tiền SXC 3.939.000


Chi tầm giá sản khởi hành sinh trong kỳ như sau:

Trị giá bán NVL xuất kho bao gồm:Sản xuất trực tiếp SP : 40.000.000Phục vụ mang lại việc gia hạn máy móc lắp thêm tại PXSX : 3.000.000Tiền lương nên trả và các khoản trích theo lương bao gồm:Công nhân trực tiếp SX : 30.000.000Nhân viên quản lý phân xưởng 5.000.000Trích các khoản theo lương theo quy địnhNhận được báo hỏng CCDC loại phân bổ 3 tháng, giá trị xuất kho 9.000.000, bước đầu phân bổ từ tháng 7.Khấu hao TSCĐ của PXSX 10.000.000.

5. Ngân sách chi tiêu điện nước đề xuất trả thực hiện tại PXSX bao hàm cả thuế GTGT 10% là 11.000.000.

Tài liệu ngã sung:Doanh nghiệp review SPDD theo PP ước lượng SPHTTĐVật liệu thừa vào cuối kỳ nhập trả kho trị giá chỉ 3.000.000.Sản phẩm kết thúc được tính theo PP hệ số, với SP A hệ số 1, thành phầm B thông số 1,2; sản phẩm C hệ số 1,4. Thành phầm dở dang gồm tỷ lệ chấm dứt là 50%.Chi chi phí NVL bỏ vào đầu các bước công nghệ, các chi phí khác quăng quật theo cường độ SX.DN áp dụng PP kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ.Kết quả SX:
Yêu cầu: Lập định khoản và xác định túi tiền đơn vị của thành phầm A, B, C theo PP hệ số

GIẢI

Nợ TK 621 40.000.000Nợ TK 627 3.000.000Có TK 152 43.000.000Nợ TK 622 30.000.000Nợ TK 627 5.000.000Có TK 334 35.000.000

Trích theo lương

Nợ TK 622 7.200.000 ( 30.000.000 x 24%)Nợ Tk 627 1.200.000 (5.000.000 x 24%)Nợ Tk 334 3.675.000 (35.000.000 x 10,5 %)Có TK 338 12.075.000

Nợ TK 627 3.000.000Có TK 242 3.000.000Nợ TK 627 10.000.000Có TK 214 10.000.000Nợ TK 627 10.000.000Nợ TK133 1.000.000Có TK 331 11.000.000Vật liệu thừa thời điểm cuối kỳ nhập kho

Nợ TK 152 3.000.000Có TK 621 3.000.000

Tập phù hợp CP sản xuất

Nợ TK 154 106.400.000Có TK 621 37.000.000Có TK 622 37.200.000Có TK 627 32.200.000

Tính chi tiêu sản phẩm:

Bước 1: Quy đổi các loại SP về sản phẩm chuẩn:

Số lượng SP chuẩn dứt = (500 x 1) + (200 x 1,2) + (250 x 1,4)= 1.090

Số lượng SP chuẩn dở dang = ( 100 x1 ) + (80 x 1,2) + ( 60 x 1,4) = 280

Bước 2: Đánh giá thành phầm dở dang:
Bước 3: Tính ngân sách chi tiêu đơn vị sản phẩm chuẩn:

Tổng GT thực tế SP chuẩn = 19.897.000 + 106.400.000 18.634.587 = 107.662.413


Bước 4: Tính ngân sách chi tiêu từng loại sản phẩm

Giá thành đvị SP A = GT đvị SP chuẩn x hệ tiên phong hàng đầu = 98.773

Tổng chi tiêu SP A = 500 x 98.773 = 49.386.500

Giá thành đvị SP B = 98.773 x 1,2 = 118.528

Tổng giá thành SP B = 200 x 118.528 = 23.705.600

BÀI 6

Công ty cung ứng nhóm thành phầm A bao hàm SP A1, A2, tài năng liệu vào thời điểm tháng 9/ 200x như sau:Chi phí thêm vào dở dang đầu kỳ của group sản phẩm A: 5.500.000 (trong kia NVLTT : 2.500.000, NCTT: 1.400.000, CPSXC : 1.600.000)Chi tổn phí sản xuất phát sinh trong kỳ:CPNVLTT : 43.900.000CPNCTT : 840.000CPSXC : 000.000Chi phí định nấc nhóm sản phẩm A:Vật liệu thừa vào cuối kỳ để lại phân xưởng trị giá chỉ 5.000.000Kết quả sản xuất:Số lượng sản phẩm dứt nhập kho 120 thành phầm A1, 200 sản phẩm A2.Số số lượng hàng hóa dở dang vào cuối kỳ là 30 SP A1 với khoảng độ dứt 40% và trăng tròn SP A2 với mức độ ngừng 50%.

Tài liệu vấp ngã sung:

Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo CP kế hoạch.Chi phí vật tư trực tiếp bỏ vô đầu quy trình công nghệ, các CP khác quăng quật theo cường độ SX.DN áp dụng PP kê khai hay xuyên, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ.

Yêu cầu: Xác định chi phí đơn vị sản phẩm A1 và sản phẩm A2.

Xem thêm: Bộ Ghế Sofa Cao Cấp Nhập Khẩu Chính Hãng Chất Lượng Cao Tại Tphcm

GIẢI

Định khoản:

Tập hợp ngân sách :

Nợ TK 154 62.740.000

Có TK 621 38.900.000

Có TK 622 15.840.000

Có TK 627 8.000.000


* Tính giá thành SP:

Chi mức giá SX DDCK theo chi tiêu kế hoạch (định mức):

Chi giá tiền NVLTT : (30 x 100.000) + (20 x 105.000)= 5.100.000

Chi mức giá NCTT: (30 x 40.000 x 40%) + (20 x 44.000 x 50%) = 920.000

Chi tầm giá SXC: (30 x 25.000 x 40% ) + (20 x 20.000 x 50%)= 500.000

Tổng CP SXDD ck = 5.100.000 + 920.000 + 500.000 = 6.520.000

Tổng ngân sách chi tiêu thực tế của nhóm SP

Tổng túi tiền thực tế của nhóm SP (khoản mục CPNVLTT)

= 2.5000.000+ 43.900.000 5.000.000 5.100.000 = 36.300.000

Tổng chi tiêu thực tế của group SP (khoản mục CPNCTT)

Tổng chi phí thực tế của tập thể nhóm SP (khoản mục CPSXCTT)

= 1.600.000 + 8.000.000 500.000 = 9.100.000

Tổng chi tiêu kế hoạch đội SP:

Tổng giá cả kế hoạch của nhóm SP (khoản mục CPNVLTT)

= 120 sp x 100.000 đ/sp + 200 sp x 105.000 đ/sp = 33.000.000

Tổng túi tiền kế hoạch của group SP (khoản mục CPNCTT)

= 120 sp x 40.000 đ/sp + 200 sp x 44.000 đ/sp = 13.600.000

Tổng ngân sách kế hoạch của group SP (khoản mục CPSXC)

= 120 sp x 25.000 đ/sp + 200 sp x 20.000 đ/sp = 7.000.000


Giá thành thực tế đơn vị SP A1:

( 100.000 đ/sp x 1,1 ) + (40.000 đ/sp x 1,2) + (25.000 đ/sp x 1,3) = 190.500 đ/sp

Tổng chi phí sản phẩm A1: 120 sp x 190.500 đ/sp = 22.860.000 đ.

Giá thành thực tiễn đơn vị SP A2:

( 105.000 đ/sp x 1,1 ) + (44.000 đ/sp x 1,2) + (20.000 đ/sp x 1,3)